Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk

Skrivet av Ninnie
Hej allihop,

har ni hört talas om boken "Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk"?
I boken av Christina Renlund, Mustafa Can och Thomas Sejersen berättar ungdomar med muskelsjukdom om sina liv. Boken är unik. Inom kunskapsområdet funktionshinder finns litteratur för och av professionella, för föräldrar och syskon, men nu hör vi för första gången ungdomars egna röster - det är de själva som berättar. Vare sig i Sverige eller så vitt vi vet internationellt finns egna berättelser från barn eller ungdomar med fortskridande muskelsjukdom.

Genom journalisten Mustafa Can får vi i några längre texter lära känna fyra ungdomar i deras vardag – hemma, i skolan, på arbetet, på ett korttidshem. Ett av porträtten är på mig.

I bokens avslutande del svarar Thomas Sejersen, docent och överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, på medicinska frågor som han mött i sitt arbete med barn och ungdomar med muskelsjukdom.

Boken kan beställas på www.rb.se (Rädda Barnen).
Svar
Inga svar finns