Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Amnesty avråder från vädjanden för Safya

Skrivet av ärtan
http://www2.amnesty.se/hem.nsf/safiyahussaini13mars?OpenPage.

"13 mars 2002

Vädja inte för Safiya Hussaini i Nigeria!

Det går många rykten kring fallet Safiya Hussaini. Amnesty har tagit upp Safiya Hussainis fall, men inte aktivt gått ut i media med det eftersom vi bedömt att det skulle kunna skada hennes sak. Vi har grupper och nätverk som arbetar med fallet men vi har t.ex. inte utfärdat någon blixtaktion. Ett liknande fall resulterade i en påskyndad avrättning när det blev mycket uppmärksammat i media. Amnesty har dessutom arbetat för Safiya via besök och vädjanden till nigerianska ambassader runt om i världen och uppmanat politiker att använda sitt inflytande och vädja till nigerianska myndigheter.

Safiya är 30 år, frånskild och mamma till en nio månaders baby. Hon bor i Tungar-Tudu i delstaten Sokoto. Safiya är dömd i delstaten Sokoto. Att det är en dom utfärdad i en delstat gör att det kan vara svårare för presidenten att påverka domen.

Hussainis advokat har överklagat domen och datumet för den nya rättegången är satt till den 18 mars. Advokaten har meddelat att ryktena om att Safiya skall avrättas omedelbart är betydligt överdrivna. Safiya bor kvar i delstaten Sokoto, i sin hemby Tungar-Tudu, hon har inte konverterat och hon har även träffat några journalister från tidningen Daily Mail och blivit intervjuad.

Beroende på rättens utslag kommer Amnesty att bestämma om eventuellt fortsatt agerande och om vi då kommer att mer aktivt söka extern opinion för hennes fall.

Sedan sharialagar infördes i flera av delstaterna i norra Nigeria har kroppsstraff verkställts bland annat för personer som druckit alkohol, haft utomäktenskapliga sexuella relationer eller stulit. När sharialagar, som är en tolkning av islamisk lag, infördes drabbade muslimer och kristna samman efter protester.
Sharialagarna strider mot de federala lagarna och även mot internationella fördrag som förbjuder tortyr och grym, omänsklig och förnedrande bestraffning."
Svar
Inga svar finns