Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Ang delad föräldraförsäkring.

Skrivet av Bebismamma
Nu har jag bestämt vad jag tycker om att lagstiftningsvägen splitta föräldradagarna mellan föräldrarna.
Jag är negativ.
Tidigare var jag possitiv, ur ett feministiskt perspektiv. Jag ansåg att det enda problemet med att dela upp det var att taket var för lågt. Nu har jag insett att det finns ett problem med att dela försäkringen på ett tvingande sätt nämligen det att perspektivet helt utgår från att alla familjer är funktionella och oproblematiska. Samma tanke, eller brist på tanke, låg bakom förändringen i reglerna som styr vårdnadsfördelningen efter "skiljsmässa" vilken infördes 1998.
I de fall där familjebilden innehåller misshandel och övergrepp, både mot kvinnor och barn, har förändringen fått mycket svåra konsekvenser.
Min tes är: Så länge som vi har ett samhälle där män utövar våld mot sina familjemedlemmar, både sexualiserat och psykiskt, i högre grad än kvinnor så kan inte reformer av detta slag införas strikt.
Man kan använda morötter men inte piska.
Även om lagtexterna är vettiga så misstolkas det hela i praktiken av socialförvaltningar och domstolar då de är präglade av föreställningar om kön, ex att kvinnor ofta ljuger om misshandel och övergrepp för att "komma åt" män. Detta TROTS att forskning tydligt visar att det är MÄN, inte kvinnor, som är hatiska och vill hämnas vid skiljmässor. (Inte alla förståss!)

Förtydligande av ovanstående virr: Inga tvingande reformer av föräldraförsäkringen samt borttagande av 1998års förändring av vårdnadsdelningen TILLS DESS vi ÄR jämlika, och mäns våld mot kvinnor och barn är nere på samma nivå som kvinnors våld! I solidaritet med utsatta kvinnor och, framför allt, barn!

Svar
Men
en lika fördelning av föräldraledigheten skulle ju troligtvis skapa en högre grad av jämställdhet i samhället, varvid våldet troligen skulle minska.
Jag kan förstå dina argument. Men att anpassa lagen till kriminella män som misshandlar tycker inte jag är den vettigaste vägen.
Det gäller att förändra normer och värderingar i första hand. Då tror jag att ett bra incitament vore en likafördelning av föräldraledigheten.
Skrivet av  Pappa Po
I princip har du rätt men
jag menar att vi måste lösa de här bitarna först. Våldet måste lösas innan genomförandet sas. Solidariteten måste ligga hos de utsatta.
Skrivet av  Bebismamma
så du menar att bara
för att det finns rötägg så ska alla strffas för de rötäggen? Låter som Schymnas paroll om att män ska betala en viss skatt.

Om man ska tänka på de utsatta hela tiden skulle ingenting bli gjort alls, inga nya reformer skulle göras etc. Visst ska man vara solidarisk och det ä man på ett sätt med en föräldrarförsäkring, man är solidarisk mot kvinnan som ska få gå ut och jobba.
Skrivet av  mysan med Flisan
Ett samhälle
ska dömas utefter det sätt på vilket det behandlar sin svagste.
Existerar bara lyckade medelklassfamiljer i din värld?
Att feminismen har en "vit-heterosexuell-medelklassbias" är en mycket viktig kritik.
"Straffas" får stå för dig. Själv tycker jag att reformer på svagas bekostnad ger en fadd eftersmak...
Skrivet av  Bebismamma
Olika perspektiv
Jag är för delad ff, jag är medveten om att det inte passar alla, men jag tror ändå att det är en god idé.

Jag tycker dock inte att den får blir för stelbent, det kan ju finnas anledningar till att den ena förälder inte kan ta ut sin del. Det kan gälla arbete utomlands, sjukdom eller att man helt enkelt inte bor ihop. Har man en vettig anledning till att inte dela så ska man inte behöva det, men den anledningen ska inte vara ekonomi eller att den ena har ett tråkigt arbete.

När det gäller våld i hemmet borde det väl ändå vara att ändra rutiner hos soc. och i domstolar som är att föredra framför lagstiftning som misstänkliggöra alla män? Vad vi vill är ju att skydda de svaga, inte att "straffa" oskyldiga?
Skrivet av  Omnia
Men hallå
Våldet måste lösas?? Vi kommer aldrig leva i ett samhälle helt fritt från våld, så då kommer det ju alltid finnas ett argument för dig emot delad försäkring.. Eller?
Skrivet av  Moa bf 24/1
Håller inte
med om att våld alltid kommer att finnas i vårt samhälle. Vilken dyster framtidsprognos...
Däremot anser jag, kanske tvärt emot dig, att genom att sluta normalisera våldet så kan vi råda bot på det. Ingen människa VILL vara våldsverkare, i min värld i alla fall.

Sedan tror jag att du misstolkat mitt initiala inlägg. Jag VILL ha delad ff MEN inte på bekostnad av utsatta kvinnor och barn. Är alltså inte rabiat motståndare.
Skrivet av  Bebismamma
Ett till skäl
Jag är väldigt kluven jag tycker det finns många argument både för och emot.

Ett skäl emot är att det finns en risk att mammorna begär ensam vårdnad om barnet (när föräldrarna är sambos) för att få hela föräldrapenningen.
Skrivet av  FiaLisa
... och vad skulle deras sambos säga om det?
Det där är så korttänkt så jag finner inga ord.
Skrivet av  Helena
Jo men det existerar ju redan idag
Det finns ju familjer idag där man gör så för att pappan inte vill/kan... (tja fyll i själv) tar ut sina obligatoriska månader. Jag tycker också det är förkastligt och just för barnens skull vill jag inte skapa utrymme för det.

Jag förstår inte heller hur dessa pappor resonerar, men jag tycker det är lite sorgligt.
Skrivet av  FiaLisa
Är det verkligen männen som avgör
Personligen tror jag inte att männen är de stora "bovarna". Kvinnan, hennes mor och svärmor har nog oftare del i det. Vår identitet, våra val och att vi gillar "huset och bilen" gör nog lätt att vi hittar skäl att inte stötta en man som kanske egentilgen är beredd att försöka bryta mot det som trots allt är normen, för att aktivt ta del i det lilla barnets omsorg och utveckling.
Själv är jag rabiat och lat så min karl hade inget val, han hade nog tänkt ta hälften ändå.
Svärmor undrade om Liv skulle börja på dagis då hon bara var ett halvår när hon undrade hur länge jag skulle jobba men fick till svar att hennes son också skulle vara hemma ett halvår. Svärmor är ingen huslig kvinna som stått tillbaka men inte ens hon tänkte tanken att pappan ska vara hemma trots att svärfar vankat med två kolikbarn varje natt under den perioden i deras liv.
Skrivet av  Anna JÖ med Liv-03+Unn 24/9
Nämen snälla Anna
Det du säger är ju att män är några slags viljelösa varelser som inte kan tänka själva utan är helt styrda av sina fruar och mammor. Såna män känner inte jag, menar du att de är vanliga?
Skrivet av  maisy
När det gäller...
...att ta hand om sina barn när de är riktigt små, ja se då blir plötsligt män viljelösa krakar.

Jag tror att de hellre vill slippa och att de är rätt nöjda med att deras tanter är hemma med hem och barn.
Usch!
Skrivet av  Därför
Du har en poäng Anna..
...Det kallas för socialt arv!
Jag tycker synd om "maisy" och "Därför" som verkar ha män som inte ställer upp och tar sitt ansvar.
Skrivet av  Danne mannen
Håller med! *imt*
v
Skrivet av  Tigre
Du har helt klart en poäng
Och jag måste lite skamset erkänna att jag faktiskt inte tänkt på det ur den synvinkeln. För en kvinna som har en man som hon vet har våldsamma tendenser har ju med dagens lagstiftning kring föräldraledighet möjlighet att skydda sitt barn från den här mannen i större utsträckning än hon skulle ha om man lagstiftade om delad föräldraledighet. (Ja, hon borde skilja sig och allt det där, men vi känner ju alla till mekanismerna runt den typen av misshandel...) Och det är klart att ingen vill "offra" sitt barn för jämställdheten på det viset.

Samtidigt som jag håller med Pappa Po att vi kan ju inte lagstifta utifrån ett fåtal puckon. Eller?

Hmmm, svårt... Från att ha varit tvärsäkert för delad föräldraledighet har jag nu hört det enda argumentet som skulle kunna få mig att tveka...
Skrivet av  maisy
Vi tänker nog
ganska lika i det här.
Känner att de här bitarna inte får glömmas bort. Många gånger kanske de här kvinnornas, och barnens, situation inte kommer fram i debatten.
Vi kan inte teoretiskt utgå från att alla familjer är funktionella när vi vet att verkligheten är långt där i från.
Tyvärr...
Skrivet av  Bebismamma
Men...
...redan i dag tillfaller ju hälften av föräldradagarna vardera föräldern, det krävs ju en aktiv insats för att avsäga sig dagar - en kvinna vars man har våldsamma tendenser kan alltså inte ens i dag skydda sitt barn från mannen om han hävdar sin rätt att vara hemma. Jag tycker inte det håller som argument, alltså.

(Jag har för övrigt ingen klar ståndpunkt i frågan, men tycker nog att det finns bättre sätt att motivera fäder att tillbringa mer tid med sina små knyten än att lagstifta sig till det.)
Skrivet av  tesa
Håller ej med
Tycker absolut att kvinnor o män ska dela på dagarna. Sverige har en generös f-försäkring och den ska alla ha rätt till, så länge de ej missköter sig, missköter de sig måste naturligtvis dagarna fördelas annorlunda. Kram H
Skrivet av  hjhelena
Men vi som är FÖR delad
föräldraförsäkring ser den som ett av de viktigaste medlen för att uppnå jämställdhet.
Skrivet av  lyckligt lottad
Ojdå, råkade trycka iväg
inlägget lite väl snabbt... Vad som skulle tilläggas är att jag ser en delad ff som en väldigt viktig normerande lagstiftning.
Skrivet av  lyckligt lottad
Ond cirkel
Ska vi vänta in att idioter slutar ta sig rätten att kränka sina närmaste får vi nog vänta länge på ett jämställt samhälle.

Jag tror att en av vägarna är delad föräldrapeng även om jag förstår den oro/misär som du är inne på. Däremot ser jag inte hur föräldrapengen sitter ihop med skyddet av barnen - den lagstiftning som gör att barn ska behöva tas om hand av en person som misshandlar/missköter sitt barn är snarare problemet.

Vårdnad utifrån barnets perspektiv (och inte från föräldrarnas rätt till barnet) vore att föredra. Då kanske vi skulle börja betrakta även barn som fullvärdiga medborgare och människor.
Skrivet av  G
Håller helt med
om barnperspektivet.
Tyvärr anser ex många domare att om de utbildar sig när det gäller den ovan nämnda problematiken så blir de jäviga.
Galet så det förslår, men tyvärr verklighet.
Vi är långt från ett jämlikt samhälle, det måste vi inse och barnen ska inte få betala priset i högre grad än vad de redan gör.
Sorgligt
Skrivet av  Bebismamma