Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Ge barnen kvalitet

Skrivet av AE
Med tanke på det som hänt i USA så är det kanske inte så lätt att förklara för barn och ungdomar vad som hänt och ännu mindre att förklara varför.

Hörde på radio att man i Amerika nu bestämt att inte visa filmer med stötande innehåll som kan förvärra de känslor som nu råder i landet. En katastroffilm under inspelning har ställts in. Man vill visa filmer med kärlek och sk snälla slut.
Är det inte konstigt att det måste hända något så fruktansvärt innan man som människa vaknar och inser vad som är värt något i livet?

När det gäller vad våra barn matas med på TV, video och dator så är det varje förälders ansvar att övervaka och se till att ens barn ser på sådant som kan hjälpa och bygga upp dem till kärleksfulla och omtänksamma individer. Till mogna vuxna med ansvar och en känsla för allas lika värde.
Det är vår uppgift som föräldrar att ge våra barna en känsla av trygghet inom familjen och förhoppningsvis en möjlighet att leva sitt liv i en trygg och säker värld.

Vi bör inte stoppa TV tittandet men se till att det sorteras bort en massa skräp.
Gäller i viss mån även vad vi som vuxna tillåter vårt sinne att matas med.

Tyvärr finns det för många som inte bryr sig och som t.o.m. gillar action, våld, omoraliskhet och allt annat som avtrubbar vårt sinne vad gäller vad som är rätt och fel och vad som är tillåtet och inte.

\<\;b>Vad våra barn behöver är kärlek, omtanke, värme och någon som visar att vi bryr oss om dem!\<\;/b>
Svar
Håller med dig (imt)
s
Skrivet av  förskollärare
Farmor som är inne på 4:e decenniet
med (egna och andras) barn tänker lite historiskt.
På 60-talet var föräldrarna i focus som barnens fostrare och förebilder..
På 70-talet var det dagis. Man pratade mycket om pedagogik och utveckling som inte föräldrar (enligt den då rådande myten) förmådde ge sina barn..
På slutet 80-talet slog föräldrakraften tillbaka! Man talade om föräldrakooperativa förskolor, föräldrar med i varje skolas styrelse osv Insyn och delaktighet blev honnörsord!
90-talet blev en revolution med många TV-kanaler, möjlighet till barnprogram dygnet, digitala spel och datorer. Återigen går snacket om föräldrar som dåliga pedagoger. Jag har hört det förr! Då gällde det dagis, nu gäller det "de utvecklande och pedagogiska program och spel" som visas i 4-kantig ruta!
Jag går inte på myten nu heller. Samvaro med föräldrar (och andra viktiga vuxna) är oslagbart bra för barn! I alla fall i det samhälle jag vill bli gammal i!

Skrivet av  farmor - måhända från stenåldern?