Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Om pappan

Skrivet av Pim
jobbar och mamman studerar, tycker ni att det är okej att betala barnens dagis med barnbidrag? Pappan gick med på att betala dagisavgiften på 900 kr per månad, men nu så har han ändrat sig och tycker att dagisavgiften får dras från barnens barnbidrag.
Svar
Ja, varför inte.
Pengarna till kläder mm får man ju ta från andra ställen.
Skrivet av  PBSthlm
Barnbidraget...
... ska ju gå till utgifter för barnet räkning, om det läggs på kläder eller mat eller dagis spelar väl ingen roll? Det är ju samma pengar som ska ut varje månad ändå!
Om ni inte har gemensam ekonomi är det väl rimligt att båda föräldrarna bidrar efter förmåga, tycker jag.
Skrivet av  Nissa, Rebecka dec02 + Manfred 28/9
Hmm
För mig låter det som om föräldrarna har helt olika inkomster, men att pappan inte tycker att han ska betala mer för hushållet än mamman och alltså ha mycket mer egna hobbypengar.

Det är absolut INTE okej, i en familj ska man leva på samma nivå (om man är gifta är det till och med lag på det) och om det är anledningen till att barnbidraget ska betala dagis så skulle jag som mamma vägra. Annars om man har gemensam ekonomi spelar det väl ingen roll vilka pengar som kommer varifrån.
Skrivet av  Maria
Det är en helt annan fråga
och det är inte ok....
Skrivet av  PBSthlm
Du är på
rätt spår, Maria. Resten av barnbidraget används till att spara pengar åt barnen. Jag lever på mitt studielån och sambon på sin arbetsinkomst.
Skrivet av  Pim
Om jag skulle flytta
från sambon med barnen, har han då någon laglig rätt att bestämma vad som ska göras med barnbidraget? Barnbidraget sätts in på mitt konto från och med barnens födelse.
Skrivet av  Pim
Finns det
bostadsföretag som accepterar att man betalar hyran med studielån och bostadsbidrag?
Skrivet av  Pim
får en separerad pappa tycka?
Hur har ni delat upp omvårdnaden? Det verkar i´ngen fråga om. Har ni kommit överrens att dela lika utan underhåll så tycker jag att det är självklart att barnbidraget i första hand ska gå till en så pass fast utgift och ni sinsemellan får dividera om kläder och dyl.
Skrivet av  1skedkeso