Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

en som vill få läkarundersökning

Skrivet av orolig
min son har blivit förgripen på men polisutredningen har lagts ned då det inte finns teknisk bevis,man har inte gjort någon undersökning av pojken och det skulle jag vilja ha,, vi har gemensam vårdnad tips på hur man kan gå till väga.
Svar
Skall det förstås att
du misstänker sonens far?

Om förundersökningen lagts ner finns det inte risk att en undersökning i sig är att betrakta som ett övergrepp på sonen om det likväl inte leder någon vart?

Om undersökningen lagt ner så har det uppenbarligen en viss tid förflutit, vad förväntar du dig att en undersökning skall ge för svar?

Om det har begåtts ett övergrepp som du polisanmält men som lett till att polisen lagt ner förundersökningen så måste du överväga mycket noga hur du skall agera framöver. Jag skulle föreslå att du kontaktar pojkjouren hos rädda barnen för att få råd, stöd och anvisningar vad gäller er situation.
Skrivet av  Jämställd pappa