Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Flickor med ADHD, radioinslag

Skrivet av Mammuten
Ett tema i programmet Gender, i P1.

Tyvärr upptäckte jag inte detta program förrän i går, och det ligger bara ute till i kväll (om jag har förstått rätt).

In och lyssna på www.sr.se/p1/gender

Saxar från hemsidan (häng inte upp er på att det står "sjukdom" i rubriken):

"Flickor med ADHD- en sjukdom i tysthet

3-6 % av alla barn i skolåldern har ADHD, en neuropsykiatrisk störning som är medfödd och i många fall ärftlig, vilket är förkortningen av den amerikanska beteckningen Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder.

Symptomen är uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet. 85 % av de familjer som får vårdbidrag på diagnosen ADHD är föräldrar till pojkar. Länge ansåg man att det mest var pojkar som hade ADHD men ny forskning visar att det är mer vanligt förekommande bland flickor än man tidigare trott. Många flickor lider av ADHD i tysthet - och får betala ett högt pris för att de inte bli diagnostiserade.

I Gender möter vi barnpsykiatern och forskaren Svenny Kopp och två av hennes patienter, Malin som vill vara anonym och Karin Feldt. Ända sedan småbarnsåldern har de haft svårigheter, men fick först sin diagnos när de var 17 år. Under hela skoltiden var deras symptom osynliga för lärarna.

Forskaren Svenny Kopp fick anta ett genusperspektiv för att förstå varför många helt enkelt ignoerar de symptom som flickor har.

Redaktör är Birgitta Tollan.

Litteratur:
Kate Kelly and Peggy Ramundo:
You Mean I’m Not Lazy, Stupid Or Crazy?!
A Self-Help Book for Adults with Attention Deficit Disorder
Utgivare: Scribner, New York
ISBN 0-684- 80116-7

Kathleen G. Nadeau, Ph.D. and Patricia O. Quinn, M.D.
Understanding Women with AD/HD
Advantage Books, Silver Spring, USA
ISBN 0- 9660366- 4- 6

Kathleen G. Nadeau, Ellen B. Littman, Patricia O. Quinn.
Flickor med AD/HD
Studentlitteratur
ISBN 91- 44- 01926- 2"
Svar
Inga svar finns