Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Hur definiera dyslexi?

Skrivet av Triss
Dottern börjar nu prata med sina kompisar lite om sin (eventuella) dyslexi. Men alla vet inte vad det är och undrar "Är det en sjukdom?", "Är det som en cp-skada?" och hon vet inte vad hon ska svara. Så hon frågade mig - och jag vet heller inte vad jag ska svara:-(

Så, vad _är_ dyslexi egentligen - sjukdom, handikapp, skada?

Vad säger ni och era barn?
Svar
Som det är
Jag har berättat för min son att dyslexi är ett "handikapp" som gör att man har svårare än andra att t ex läsa och skriva. Att man inte kan rå för det själv och att man inte på något sätt är dum i huvudet.

Min son har inte heller fått någon diagnos och jag har varit nogrann med att säga att vi inte vet ännu.
Skrivet av  ~Trixie~ med E+E+K
Jo, dottern VET det
Att man inte är dum och inte kan hjälpa det och allt sånt, men hon vill veta vad det _är_ - sjukdom, skada eller nåt annat? Så att hon lättare kan förklara för kompisarna.
Skrivet av  Triss
dyslexi är.....
dyslexi är klassat som ett handikapp, ett funktionshinder. Det är att man har svårigheter att läsa och skriva, kan även vara andra saker som brister i minne, instruktioner, information, tidsuppfattning, rumsuppfattning mm. Dyslexin i sig är ett brett funktionshinder och ser olika ut hos olika individer.
Det sägs vara ärftligt, exakt vad vet forskarna inte. Vanligara hos pojkar än flickor.
Någon sa till mig att har man problem med att läsa och skriva behöver det inte vara dyslexi. Det finns ju det som heter läs och skrivsvårigheter. Däremot om man har specifika läs och skrivsvårigheter då har man dyslexi.
Dyslexi har man då man fått diagnos då det är bekräftat. Vid diagnos har man rätt till hjälp, med hjälpmedel, åtgärdsprogram mm.
Med rätt sort hjälp kan man komma långt, klara sig skapligt. Men med det högteknologiska, textrika samhälle vi har är det svårare att ta sig fram utan problem.
Det är positivt att ditt barn pratar om sina problem med kompisarna, då blir det naturligt. Många döljer det gärna, vill inte prata om det, skäms och tycker det är jättejobbigt.Det är ganska vanligt, nån på varje skola. Det finns ju flera olika sidor att läsa om ämnet via nätet. Sök information, sök hjälp och råd- om ni så önskar.
Från en mamma med dyxlexi i familjen och i släkten
Skrivet av  Från en mamma med dyslexi i familjen och i släkten
Tack!
Det var ett bra svar, det tog dottern till sig meddetsamma.
Skrivet av  Triss
jag säger handikapp
Efter som jag själv har dyslexi. Så ser jag och har valt själv att kalla det för ett handikapp. Kolla min hemsida om ni vill jag har skrivit ett special arbete om dyslexi. Lite gamalt är det för jag skrev det på gymnasiet och en del av det skrev jag när jag gick i nian. adressen är http://go.to/pernillalarsson
Skrivet av  Pillan mamma till 4:a gullungar