Annons:
  Sök på innehåll hos Allt för föraldrar
cb - rumänska romer (OT)
Skrivet av Elsa B

Om romer i allmänhet och rumänska romer i synner

Skrivet av cb
het.

Romerna kom till Kreta ca. år 1150-1200. Det tog ända till 1720 innan man upptäckte deras ursprung (lingvister på Antwerpens univeritet som studerade sanskrit..).

Romerna härstammar från Rajastan i nuvarande norra Indien. Språket, det nu utdöda romanès (romani) består av 75% rajastani/punjabi, och de resterande 25% är inlåningar av persiska, armeniska och grekiska.
Detta avspeglar hur de förflyttat sig. Minns att nuvarande Turkiet (Anatolien) på den tiden var Östrom, där pratade man grekiska och armeniska. Turkiska har bara pratats i området i 600 år. Varför romerna lämnade Indien/Pakistan vet man egentligen inte. Muslimsk invasion är en tänkbar orsak.

När romerna kom till Grekland pratades en nu utdöd form av romani, som brukar kallas "proto-romani".
Kring 1250-1300 splittrades romerna i tre grupper, och ur dessa har tre språkgrenar utvecklats.
1. Arlija (Erli, Balkano-romani). Detta var de romer som stannade kvar på Balkan (Grekland, Albanien, västra Turkiet, ex-Jugoslavien). Deras språk innehåller mycket grekiska och serbokroatiska ord.

2. Sinti (manouche, caló, kaale, romungro), som INTE kallar sig själva romer, som hamnade i södra Tyskland. De blandade in mer och mer tyska i sitt språk (sinti-romani). Från södra Tyskland har de sedan spritt sig över hela väst- och nordeuropa, Ryssland och Kazachstan. Många har helt övergett romani och övergått till värdlandets språk, men med en massa romani-ord (svenska "resande", som tidigare kallades "tattare" är sinti-ättlingar. De pratar en *svensk* dialekt som heter resandesvenska, spanska "gitanos" pratar caló-spanska, engelska "travellers" pratar den engelska dalekten romanichal, yngre finska romer pratar den finska dialekten finntika, äldre pratar kaale-sinti-romani, ungerska sinti pratar den ungerska dialekten romungro etc. )

3. Vlach (valakisk romani, Donau-romani, vlax, valahia). Lämnade Grekland och hamnade längs Donau (nuvarande Serbien, Ungern, Rumänien, Österrike) där de hamnade i turkiskt slaveri 1350-1850. Har blandat in 30% rumänska ord i sitt språk, en del ungerska, men behållt grammatiken från proto-romanin.
Vlach-talande romer finns främst i ett bälte från södra Polen ner till mellersta Serbien. Ca. 3000 finns i Sverige sedan 6-7 generationer (familjerna Taikon, Taikumer, Columbo, Caldaras, Demiter/Demitrescu, Markovic m.fl.). Kom för sådär 100 år sedan.

Rom-tätaste landet i Europa är Slovakien, där bor främst sinti (romungro).

Nästan alla romer är två- eller flerspråkiga. Många pratar inte någon form av romani.

Arlija och vlach är indelade i kaster, oftast yrkesrelaterade:

Arlija:
Sepecides (korgmakare), xoraxane (smyckemakare), ursari (björntämjare), herari (järnsmeder) etc.

Vlach:
Kaldarash (kopparslagare), lovari (hästhandlare), churari (knivmakare), machvano (från Macva i Serbien) etc.

Religion: arlija är ofta muslimer, vlach och sinti kristna. Påfallande många inom frikyrkor. Egna trosföreställningar är mycket starka (starkt dualistisk tro på ont/gott, andetro m.m.). Mycket vidskepliga på grund av obefintlig utbildningsnivå.

Icke-europeiska romer: Finns massor av vlach i Syd- och nordamerika. En grupp romer "tappades" på vägen till Grekland, i nuvarande Iran (koli) och kaukasus (bosha). Troligen har en andra utvandringsvåg från Indien startat ca 50 år efter den första, dessa folk hamnade i Iran och mellanöstern (domari, nawar m.fl.)

Social status m.m: från låg till obefintlig. 90% av romerna i Grekland var analfabeter år 2001. I Rumänien är romernas levnadsstandard per capita lägre än Botswanas. Den har försämrats radikalt efter 1989. Läskunnigheten är dock god (kommunistpartiet tvingade romerna till plugget).

I Rumänien bor mest vlach (kaldarash, lovara, churari), men också en del erli (ursari, herari) och sinti (galicia roma, romungro). Sinti umgås inte med vlach och erli. Språken är dessutom sinsemellan oförståeliga.
Beyas,i kallas bofasta icke-romani-talande romer som ägnar sig åt jordbruk (ungefär som svenska "tattare").

Romska kvinnor klipper aldrig håret och har nästan alltid lång kjol (dock ej svart sammetskjol, det har jag bara sett på finska kaale..).

De flesta romer i Rumänien bor i Bukarest, men ute på vischan (ett låneord från romani) bor de ofta i egna byar.
Svar
Tusen tack!
Aande att du var en sådan guldgruva. Fortfarande undrar jag om detta med odling: flickebarnet berättade att i den romska delen av "hennes" by så husen och planeringen mycket lik ut den i den rumänska, men att romerna inte odlade något i sina täppor. Du kommer inte på någon förklaring? Jag kunde tänka mig två-tre olika: att de inte hade kunskap/tradition, att de var så djupt nere av sin situation (som verkade förfärlig!) att de bara givit upp, eller att det fanns någon kulturellt/vidskepligt/religiöst hinder.
Tack så hemskt mycket för informationen - det var inte lätt att hitta något om romer i Rumänien på de ställen jag sökt.
Skrivet av  Elsa B
Det är så oerhört olika
från grupp till grupp. Du kan säkert snoka upp en och annan välbärgad t,igan i Rumänien också, det finns ju en del populära musiker t.ex..
En del odlar jorden, en och annan flackar omkring, en del bor i byar, en del samlar pantflaskor, en del super ihjäl sig, en del blir skådisar (Bob Hoskins, Charlie Chaplin, båda är delvis volxanange, walesiska sinti), en del blir lingvister (Ian Hancock, kaldarash med ungerskt påbrå), en del blir författare (Katarina Taikon, kaldarash, familjen ursprungligen från Polen)..
Men majoriteten är utfattiga nästan överallt på jorden.

Förutom en gemensam språklig grund så finns det mer eller mindre en gemensam kulturell dito. I många fall har den flagnat av, men bland t.ex. finska romer så lever den kvar. I Rumänien, Slovakien, Ungern, Polen, Ryssland och ex-Jugoslavien fanns det starka krafter under socialiststyret, som ville tvångsintegrera romerna som goda socialistiska medborgare. Det har väl lyckats sisådär, på gott och ont.
Här i Sverige var i stort sett alla de romer som kom runt 1890 (vlach alltså), fortfarande nomadiserande år 1955. T.o.m. jag minns husvagnslägren in på 1970-talet, bl.a. slipade man knivar, saxar och gjorde kopparbunkar. Nu ser man aldrig detta längre.

Många grupper är starkt isolationistiska och beblandar sig inte med icke-romer (gadje). Vissa grupper (vlach) beblandar sig inte med andra romska grupper heller (sinti). Det finns ett mycket starkt socialt system (romanipen) som delar in människor i "rena" (wuzha) och "orena" (marhime), och gadje är marhime. Marhime smittar, en rom som blir marhime måste sitta i social karantän, blir alltså oberörbar, annars kan h*n smitta ner andra. De speciella hygienreglerna bygger också på detta (fertila kvinnor är marhime från midjan neråt, de får t.ex. inte tvätta sig eller sina kläder ihop med barns, gamlas och mäns..). Döden är marhime. Sinti bränner ibland den dödes tillhörigheter bara för att inte smittas. Odöpta barn lever farligt, eftersom djävulen (beng, som är det mest marimhe som finns) kan ta dem. Husdjur är marhime, speciellt hund och katt (slickar sig i rumpan), men även vilda djur som räv ("dzukhel marhimo", oren hund) eftersom den äter as. Etc etc etc. Romanipen är ett jättesystem av förhållningsregler. Den som läst lite om hinduistisk kultur kan se likheterna med det Indiska kastväsendet..

Eftersom vi är på språksnack..det kom in en hel del ord från vlach-romani (kaldarash och lovara) i Stockholmsslangen, mycket beroende på de familjer som bosatte sig kring Tanto och i Nacka.
Grej, tjej, jycke, vischan, macka, tjuring (kniv), beng, lover (pengar), lattjo (god), jack (ögon), labb (hand), tjabo (grabb), moj (språk, mun) är alla romani..
Orden finns också i resandesvenska och "månsing" (kåkslang). En del av dessa återfinns i andra språks slang också ("lovele", rumänsk slang för pengar, ´"lóve" ungersk slang för pengar, "muie" rumänsk slang för oralsex (mun på romani), "barosan" rumänsk slang för stor kille (baro=stor på romani), "berk", engelsk slang för tuttar etc. etc.)

La^chi rjati! (go kväll!)
Skrivet av  cb
Helt imponerande!...IMT
.
Skrivet av  Mikapisika
Esti românca?
Med tanke på namnet typ...
Skrivet av  cb
Îhî
Kunde inte ens tänka mig ett \'fulkommligare\' svar! Men det var imponerande, som sagt!

(\'Fullkomligare\' bör inte finnas i komparativ, eller...?)
Skrivet av  Mikapisika
Filmtips
"Gadjo dilo" av Tony Gatlif. Egentligen del två i en trilogi som handlar om romsk musik. Inspelad i nordvästra Rumänien, romerna talar både kaldarash och ibland rumänska när de talar med "utomstående". Huvudpersonen pratar bara franska.
Min favoritdragspelare Adrian copilu´ minune Simionescu har en liten biroll i filmen (den dragspelande dvärgen vars pappa just dött..)
Skrivet av  cb
Jag har hört -
- att det inte finns "finska romer", "de" vägrar att kallas så utan "de" "är" "zigenare"? Vet du hur det är med det? (Ungefär som samer, där finns det tydligen en
sån diskussion med, och frågan om vad spansktalande kallar sig osv ...)
Skrivet av  Lingling (tant)
Finska romer
är en del av folkslaget sinti, som inte kallar sig själva "roma". Sinti härstammar ur samma grupp som vlach och arlija, men de lämnade av någon okänd anledning Grekland runt år 1250-1300 och hamnade via Tyskland (deras språk är romani med stora inslag av tyska) över hela väst- och nordeuropa.
Alltså hör såväl spanka "caló" (som INTE talar sinti längre), tyska "eftewagarja", finska "kaale", franska "manouche" m.m. dit. Faktiskt även de sinti som kom till Sverige runt 1520, via Norge.

Nu splittrades gruppen i Sverige genom Karl X\'s beslut att landsförvisa "tatere ok tavringer" med hot om dödsstraff, till det dåvarande svenska landskapet Karelen. De flesta sinti stack och blev kvar där, och det är dessa vi idag kallar "finska romer". De har varit mycket isolerade, behållt sinti-språket ändafram till 1950 (tvåspråkiga finska och kaale-sinti) En del blev dock kvar i Sverige och blandades sakta ut med den svenska befolkningen. Dessa kallar sig "resande"
och har övergett sitt ursprungliga språk, och talar svenska med stora inslag av ord på romani. Även "resande" har haft det svårt socialt sett, på 1900-talet tvångsomhändertogs deras barn och de steriliserades. Några kända släkter är Björk, Lindberg, Hellström och Svensson.

Den som vill fördjupa sig mer kan kolla på
http://www.patrin.org
Skrivet av  cb
Annons:
annons