Annons:
  Sök på innehåll hos Allt för föraldrar
I Susning.nu
Skrivet av Pappa Puh
Ordet kognitiv
Skrivet av Dum, dummare, dummast

Receptiv eller perceptiv

Skrivet av Proitavos
är man nog då. Jag tror inte man brukar säga att människor är kognitiva. Den definition som först gavs stämmer: något som är kognitivt har att göra med intellektuella processer såsom vetande, kunnande, förstående och inlärning. Kognitiva vetenskaper är vetenskaper där man studerar just dessa saker.
Svar
Så satt i ett sammanhang...
... som tex kognitiv psykoterapi... vad blir det då?
Skrivet av  Birgitta
Det är
nog bäst du frågar någon som sysslar med sådant. Notera att väldigt få vet vad jämförande språkforskning går ut på, trots att alla vet vad jämförande betyder.
Men om man t.ex. går en kurs i kognitiv psykologi kan det hända att man får studera teorier och metoder i psykologisk forskning som täcker perception, minne, tänkande, och lärande m.m. till skillnad från språkpsykologi, socialpsykologi och alla andra sorters psykologi som fokuserar på andra saker.
Skrivet av  Proitavos
Full kognatisk tronföljd
däremot betyder att det inte bara är kognen... f*låt kungen, utan även döttrarna som ärver majestätstiteln och blir "regerande" drottning(ar)...
Har ordet NÅGOT med varandra att göra (förutom bokstäverna)???
Skrivet av  Pappa AJ (han med Lilla aj)
Bara prefixet är detsamma
kognatisk har att göra med släkt, kognitiv med kunnande.
Skrivet av  Proitavos
Annons:

Faktabank

Artiklar och nyttig information

annons