Havandeskapsförgiftning symtom.
Havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftning: Symtom och varför man drabbas

Här är allt du behöver veta om havandeskapsförgiftning, också kallat preeklampsi.

Havandeskapsförgiftning, även kallad preeklampsi, är en allvarlig komplikation som kan uppstå under graviditeten. Vid havandeskapsförgiftning får den gravida för högt blodtryck, vilket kan påverka både barnet och moderns organ. Symtomen kan variera från huvudvärk, ögonsymtom, illamående eller magsmärtor till svullnad, men den gravida kan också vara helt utan besvär - särskilt i början av förloppet. [1].

Vad händer om man får havandeskapsförgiftning?

För att sänka blodtrycket kan den gravida behöva vila och minska stressen. Om inte detta hjälper kan det bli nödvändigt att föda barnet tidigare än beräknat. Vid allvarligare fall av havandeskapsförgiftning kan det behövas medicinsk behandling och övervakning på sjukhus. [1]

Undersökning: Varför får man havandeskapsförgiftning?

En genomförd studie från Lunds universitet från 2022 visar att halten av luftföroreningar kan påverka moderkakan hos kvinnor med havandeskapsförgiftning. Orsakerna bakom sjukdomen är komplexa och inte helt kartlagda, men luften som de blivande mammorna andas kan vara en viktig faktor. [2]

Hur kan man minska risken för komplikationer?

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man misstänker att man har havandeskapsförgiftning. En tidig upptäckt och behandling kan minska risken för komplikationer både för mamman och barnet. Genom att regelbundet besöka en barnmorska under graviditeten kan man också minska risken för att drabbas av sjukdomen. [1]

Havandeskapsförgiftning – symtom

Havandeskapsförgiftning, även kallat preeklampsi, är en allvarlig graviditetskomplikation som kan påverka både mamman och fostret. De vanligaste symtomen på havandeskapsförgiftning är högt blodtryck och proteinuri (ökat protein i urinen) [1].

Andra vanliga symtom inkluderar huvudvärk, synstörningar som dimsyn, blixtfenomen, dubbelsyn, synfältsbortfall eller att det flimrar, smärta högt upp i magen eller under höger revben, kräkningar och illamående [2]. Det är viktigt att kontakta sjukvården omedelbart om man upplever några av dessa symtom, eftersom havandeskapsförgiftning kan utvecklas snabbt och kan vara farligt för både mamman och fostret.

Powered by Labrador CMS