Gravid

NIPT – ett jättekliv inom fosterdiagnostik

Gravida kvinnor över 35 år erbjuds att göra ett så kallat KUB-test där man uppskattar risken för kromosomavvikelser hos fostret genom att mäta spalten i dess nacke. Nu har ett DNA-baserat och mer tillförlitligt test, NIPT, nått Sverige.

På Vasamammas mödravårdsmottagning i Stockholm utför man sedan december i förra året så kallade NIPT-tester. NIPT-testet är en form av fosterdiagnostik som används i bland annat England och USA, och som nu har kommit till Norden.

– Sverige har varit sena på bollen med NIPT och än i dag är vi bara ett fåtal mödravårdsmottagningar som kan utföra testerna. Men i framtiden tror jag att det kommer vara del av det vanliga vårdutbudet för gravida kvinnor över 35, säger Haleh Amirfaryar, vd och barnmorska på Vasamamma.

Över 99 procent

NIPT-testets syfte är att identifiera kromosomavvikelser och har därför likheter med det KUB-test som görs i dag. Det finns dock stora skillnader på utförandet och tillförlitligheten. Under ett KUB-test mäter man fostrets nackspalt och gör en uppskattning på vilken risk barnet har för att få Downs Syndrom och två andra kromosomavvikelser. Tillförlitligheten ligger då på drygt 90 procent.

– NIPT-testet har ett helt annat tillvägagångssätt. Vi identifierar och analyserar fostrets kromosomer genom ett blodprov från mamman, vilket gör att tillförlitligheten hamnar på över 99 procent. Analysen kan stärkas ytterligare med ett kindskrap från insidan av pappans kind, säger Haleh Amirfaryar.

LÄS ÄVEN: Så fungerar ett KUB-test

Inte för alla

Från vecka tio kan man göra NIPT-testet. Testet består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning, och man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt. Men det fungerar inte för alla.

– Om du har blivit gravid via äggdonation eller om du har genomgått en benmärgstransplantation går det tyvärr inte att göra – inte heller om du väntar tvillingar. Detta beror på att vi inte säkert kan identifiera vilka kromosomer som tillhör fostret.

Redan populärt

Efter bara ett halvår med NIPT på verksamheten har Haleh Amirfaryar märkt vilken skillnad testerna gör för hennes klienter.

– Föräldrarna som kommer in för det här testet är så tacksamma för att det finns. I dagsläget får man bekosta testet själv, men ge det några år så tror jag att det kommer se annorlunda ut. Det här är ett jättekliv inom fosterdiagnostiken.

(Källa: Vasamamma)

LÄS ÄVEN: Med NUB-teorin ska du kunna se om du väntar en flicka eller pojke redan i vecka 12

Powered by Labrador CMS