Gravid

Tidigt ultraljud, KUB eller rutinultraljud? Det här är skillnaden
Tidigt ultraljud, KUB eller rutinultraljud? Det här är skillnaden

Tidigt ultraljud, KUB eller rutinultraljud? Det här är skillnaden

Alla gravida i Sverige erbjuds en ultraljudsundersökning i vecka 18-20, det så kallade rutinultraljudet. Av olika anledningar kan man som gravid även vilja, eller behöva, göra fler ultraljud. Tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB eller ett tillväxtultraljud. Läs mer om de olika undersökningarna här.

Ett ultraljud kan göras under hela graviditeten, det vanligaste är att det görs efter ungefär halva graviditeten. I vissa fall görs det redan i vecka 6-7 för att se om det är ett levande foster i livmodern, ibland görs det så sent som vid förlossningen om det är svårt att känna hur bebisen ligger i magen. Rutinultraljudet erbjuds till alla gravida och görs ungefär halvvägs in i graviditeten. För många är det det enda ultraljudet man gör.

Tidigt ultraljud eller vaginalt ultraljud

Tidigt i graviditeten är embryot för litet för att synas genom magen, istället gör man då ultraljudsundersökningen via vagina. Tillvägagångssättet påminner om en gynundersökning. Omkring vecka 6-7 börjar fostrets hjärta slå och det är först då kan kan avgöra om det är en så kallad viabel graviditet, det vill säga ett levande embryo.

Anledningar att göra tidiga vaginala ultraljud kan vara att man haft en tidig blödning, tidigare missfall och är orolig eller blivit gravid med hjälp av IVF.

Ultraljud och KUB-test

KUB är en kombinerad undersökning där man både gör en ultraljudsundersökning och lämnar blodprov. Det görs för att bedöma risken för eventuella kromosomavvikelser som till exempel Downs Syndrom. Blodproverna tas när du passerat vecka 9 och ultraljudet görs mellan vecka 11-14. Ultraljudet görs utanpå magen.

Läs även: Så fungerar ett KUB-test – tänk på det här

Rutinultraljud

Rutinultraljudet görs ungefär halvvägs in i graviditeten, mellan vecka 18-20. Om det visar sig att du inte är tillräckligt långt gången i din graviditet behöver du komma tillbaka och göra om ultraljudet efter ungefär en vecka. Var undersökningen görs ser lite olika ut runt om i landet, men oftast på sjukhus, på en ultraljudsklinik eller på din mödravårdscentral. Med hjälp av en ultraljudsprob på magen tittar barnmorskan igenom hela barnet noggrant, undersökningen tar ungefär 30 minuter.

Rutinultraljudet är det viktigaste ultraljudet, där barnmorskan noggrant tittar igenom hela barnet och alla organ. Hen undersöker:

  • Hur många foster det är.
  • Hur gammalt fostret är. Man mäter fostrets huvud, omkrets runt magen och lårbenets längd. Mellan 18-20 veckor är rätt tidpunkt för att sätta ett beräknat förlossningsdatum. Om du kommer senare än vecka 22 kan man inte längre avgöra beräknat förlossningsdatum. Det är huvudets mått som är det viktigaste när man beräknar förlossningsdatum.
  • Organens placering och storlek i fostrets kropp.
  • Hjärtat, man ser så det finns fyra kammare och klaffar som funkar som de ska. Hjärtat är litet som en lillfingernagel ungefär vid rutinultraljudet, men ett viktigt organ att undersöka noggrant.
  • Ryggraden med alla kotor och huden runt kroppen berättar om fostret ev. har bråck.
  • Armar och ben med rörelser berättar om vinklar i kroppen.
  • Fostervattenmängd.
  • Moderkakans placering.

Läs mer: Fosterdiagnostik och dess risker – det här behöver du veta

Tillväxtultraljud

Om man misstänker att barnet inte växer tillräckligt eller om det växer mer än det ska kan man göra ett tillväxtultraljud. Det brukar även göras om den gravida har diabetes, havandeskapsförgiftning eller om något annat avviker från det normala i graviditeten. Om man är gravid med mer än en bebis i magen brukar man behöva göra flera tillväxtultraljud. Man mäter barnets bukomfång, omkrets på huvudet och längd på lårben för att räkna ut en vikt. Man tittar även på mängden fostervatten.

Ultraljud och risker

Ultraljud är en säker metod att använda för att undersöka bebisar i magen. Nya ultraljudsapparater ger ifrån sig en väldigt liten mängd energi och forskningen har inte kunnat påvisa några risker för fostret. Trots det så rekommenderar strålskyddsmyndigheten enbart ultraljud i medicinskt syfte då felaktig användning kan leda till uppvärmning av fostret. De rekommenderar även att ultraljud bara utförs av utbildad och legitimerad personal.

Läs mer: NUB-teorin: Så kan du se om du väntar en pojke eller en flicka

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. Barnmorska.

Powered by Labrador CMS