Det är fortfarande få konstaterade fall, men antalet barn under tio år som drabbas av invasiva grupp A-streptokocker har ökat.

Fördubbling av invasiva streptokocker hos barn

Fler svenska barn drabbas av invasiv streptokockinfektion och hittills i år har två barn i Sverige avlidit. Jämfört med före pandemin har antalet fall fördubblats under vintermånaderna, rapporterar Läkartidningen.
– Framför allt de senaste månaderna har vi sett lite fler fall, även om det är förhållandevis små siffror, säger statsepidemiolog Anders Lindblom till tidningen.

Hos barn under tio år har 33 fall av invasiva grupp A-streptokocker rapporterats i Sverige under perioden oktober till och med februari i år. Under samma period för fyra år sedan rapporterades 16 fall.

Barn ska ha dött av sjukdomen

I flera andra europeiska länder, bland dem Danmark, har barn dött av infektionen. I Socialstyrelsens dödsorsaksregister finns inga dödsfall bland svenska barn som drabbats under 2022 och 2023 registrerade ännu, men i en intervju med P4 Extra säger Anders Lindblom att två barn dött hittills i år i Sverige.

– Normalt brukar noll till två barn om året dö i denna typ av infektion i Sverige, uppger han också, utan att gå in på exakt vilken ålder han syftar på.

Effekt efter pandemin

Anders Lindblom tror att ökningen kan bero på att immuniteten är sämre efter de mest intensiva pandemiåren och att antalet kontakter mellan människor nu ökat.

– Det här är egentligen den första vintersäsongen på länge som vi inte har några restriktioner, säger han.

Grupp A-streptokocker kan i sällsynta fall bli invasiva och orsaka sepsis (en allvarlig reaktion i immunförsvaret). Hos yngre orsakar de ofta scharlakansfeber. Enligt statsepidemiologen finns i nuläget inget som tyder på att det rör sig om en mer allvarlig bakteriestam som ger allvarligare symptom eller sprids lättare.

Powered by Labrador CMS