Barn och mamma luktar på blommor
Barn och mamma luktar på blommor

Kort (men viktig) fakta om högkänslighet

Att vara högkänslig är att vara extra mottaglig till både yttre och inre intryck. Många emotionella och förstående personer är högkänsliga och sträcker gärna ut en hjälpande hand.

Begreppet högkänslig, även förkortat HSP (highly sensitive person) myntades av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine Aron som i början på 1990-talet upptäckte att vissa människor, både barn och vuxna, hade svårare att filtrera intryck och bearbetade också intrycken på ett djupare plan.

Har du ett barn som du tror är HSP? Ta reda på det här.

I sin forskning gjorde hon djupintervjuer med personer som kände sig ”extra känsliga”. När de skulle beskriva sig själva var deras likheter på snudd till identiska och Elaine Aron förstod att det måste handla om ett mer generellt personlighetsdrag.

DOES – förkortningen som beskriver högkänslighet

Elaine Aron skapade förkortningen (DOES) för att göra det enklare att känna igen högkänslighet då den beskriver personlighetsdragets fyra sidor.

  • Djup bearbetning (deep processing)
  • Benägenhet att bli överstimulerade (overstimulated)
  • Emotionell mottaglighet och empati (empathy)
  • Mottaglighet för subtil stimuli (stimuli)

Idag vet man att högkänslighet både är ärftligt och medfött och till följd av detta har ett flertal självhjälpsmetoder och tips till föräldrar tagits fram så att barn och vuxna som är HSP kan utnyttja sin högkänslighet till sin fulla potential.

"Ett knoppande träd kan ge dem ett lyckorus”, säger hon till SvD i ett reportage.

Källa: inspirationskompaniet, 1177, hsperson, SvD

Foto: Shutterstock / PonomarenkoNataly

Powered by Labrador CMS