Mår ditt barn psykiskt dåligt? Så söker du hjälp
Mår ditt barn psykiskt dåligt? Så söker du hjälp

Mår ditt barn psykiskt dåligt? Så söker du hjälp beroende på ålder

Det är alla föräldrars mardröm att ens barn mår psykiskt dåligt av någon anledning, men samtidigt är det många föräldrar som lever och handskas med det varje dag. Man är alltså inte ensam i det och idag finns det hjälp att få i samhället.

Om ditt barn är 6 år eller yngre

Om ditt barn är sex år eller yngre så bör du i första hand kontakta bvc, din vårdcental eller en barnläkarmottagning. Du kan även få hjälp via barn- och ungdomspsykiatrin och bup. Ibland kan kommunens socialtjänst också hjälpa till.

Beroende på var i landet du bor kan det dessutom finnas familjecentraler som du kan kontakta för att få stöd.

På vissa orter finns även familjecentraler som ger stöd.

Barn 6-12 år

Är ditt barn mellan 6 och 12 år kan du kontakta en vårdcentral, en barnläkarmottagning, barn- och ungdomspsykiatrin, bup, eller skolans elevhälsa.

På vissa orter finns det mottagningar för barn som har lindrig till måttlig psykisk ohälsa, och kallas ibland för barnhälsa, och det kan även finnas familjecentraler som kan ge er stöd. Du kan också kontakta kommunens socialtjänst.

Unga 13-18 år

För äldre barn och unga mellan 13 och 18 år är det vanligaste att kontakta en ungdomsmottagning, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin, bup eller skolans elevhälsa för att få hjälp vid psykisk ohälsa. Det går även att ta kontakt med kommunens socialtjänst.

I vissa orter finns det mottagningar för unga som lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa, vilka brukar kallas ungdomshälsa. Vissa orter har även specifika mottagningar för unga som har problem med missbruk.

När barnet har fyllt 18 år måste hen själv söka hjälp. Du som förälder kan få råd och information av vården för vad du kan göra, men du kan inte själv söka vården för barnet.

Glöm inte! Oavsett hur gammalt ditt barn är så kan läkare på elevhälsan eller vårdscentralen ibland hjälpa er att få en remiss till bup.

Källa: 1177

LÄS ÄVEN: 8 olika tecken på att ditt barn mår psykisk dåligt

Foto: fizkes / Shutterstock

Powered by Labrador CMS