Nya riktlinjer för snoriga barn på förskolan!

Nya riktlinjer – det här gäller för snoriga och hostiga barn på förskolan

Numera utgör förkylningssymtom som snuva eller hosta inget hinder för barn att vara på förskolan, det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Läs mer om de nya riktlinjerna för sjuka barn och förskola här! 

Under pandemin rådde strikta riktlinjer gällande hur man skulle agera kring allt från snoriga, hostiga och hängiga barn. Barnen fick inte visa förkylningssymtom som kunde innebära en smittorisk för andra barn och personalen på förskolan. 

Men vad gäller egentligen idag? 

Nya riktlinjer angående sjuka barn och förskola från Folkhälsomyndigheten

På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten nu tagit fram nya riktlinjer att förhålla sig till. De nya riktlinjerna innebär bland annat att även lite snoriga och hostiga barn får lämnas på förskolan – så länge de har ett bra allmäntillstånd. 

Snoriga och hostiga barn går bra att lämna på förskolan 

Både barn och personal bör stanna hemma från förskolan tills de har ett gott allmäntillstånd. De ska orka delta i verksamheten, men får lov att ha lindrig snuva och hosta, enligt Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer. 

Vid magsjuka gäller följande vid lämning på förskola: 

För den som varit magsjuk gäller det att tillståndet är piggt och stabilt. Barn som är magsjuka ska stanna hemma i två dagar och då ha varit symtomfria de dagarna. Symtom på magsjuka är kräkning, diarré och feber. 

Folkhälsomyndighetens tips till förskolan: 

För att minska smittspridning och öka välbefinnandet hos barn som går på förskolan bör utomhusvistelse inkluderas i den dagliga verksamheten. 

Förskolan behöver även ha goda rutiner för handhygien, städning, blöjbyten, livsmedelshygien, mathantering och utbrottshantering. 

Vad betyder ett gott allmäntillstånd? 

Barnet ska inte vara påverkat av en infektion. Barnet ska heller inte ha feber och ska ha varit feberfritt sedan minst ett dygn tillbaka – utan febernedsättande medicin i kroppen, skriver Folkhälsomyndigheten. Barnet ska orka delta i förskolans vanliga aktiviteter

LästipsFår man lämna sitt barn på förskolan när man är sjuk? Vi reder ut

Lästips: Vad ska man göra om barn har feber på natten men är frisk på dagen?

Powered by Labrador CMS