Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Därför är det svårt att försäkra ett för tidigt fött barn

Därför är det svårt att försäkra ett för tidigt fött barn

När ett barn föds för tidigt behöver det rätt vård snabbt och ofta under en längre period. Det är en omskakande och ofta orolig tid för familjen, men med dagens sjukvård brukar de flesta för tidigt födda barnen klara sig genom livet utan några bestående men. 

Något som däremot kan komma att bli ett hinder på vägen, är att försäkra ett för tidigt fött barn.

Länsförsäkringas barn- och gravidförsäkringsspecialist Christina Meder förklarar varför:

 

Från vilken vecka räknas ett barn som prematur när det kommer till att försäkra?

Det är ingen skillnad mot den generella definitionen för vad som räknas för ett prematurbarn:

Prematur är ett barn fött före 37:e graviditetsveckans utgång. Barn födda mellan 33:e och 36:e graviditetsveckan brukar betecknas som för tidigt födda. Födsel i 29:e till 32:a veckan som mycket för tidigt födda och före vecka 29 som extremt mycket för tidigt födda.

 

Varför är det mer komplicerat att teckna en försäkring åt ett för tidigt fött barn än ett annat barn?

Grunden med försäkring är att skydda den framtida risken för skada. Du kan inte köpa en försäkring som ersätter något som redan hänt; till exempel går det inte försäkra en cykel som redan blivit stulen. En försäkring kan ge ersättning om något oförutsett händer. Har exempelvis ett barn redan skadat sig eller visat symtom på en sjukdom, är det försent att köpa en försäkring som ger ersättning för detta. Vad gäller barn som är mycket för tidigt födda och som kan ha outvecklade organ är det mycket svårt att bedöma vad som är en oförutsedd skada eller sjukdom, och däri ligger den komplicerade aspekten.

 

Finns det något speciellt skydd att rekommendera till ett för tidigt fött barn?

Är barnet extremt för tidigt fött är det svårt att få ett omfattande försäkringsskydd direkt. Om en försäkring beviljas är det troligen en olycksfallsförsäkring, men som inte ger ersättning vid sjukdom.

 

Vad ska man göra om man inte beviljas försäkring till sitt prematurbarn?

Se till att du får en motivering till avslaget. Tycker bolaget att barnets hälsotillstånd behöver utredas mer innan en fullständig försäkring kan beviljas, kan du fråga när en omprövning kan ske och vad som krävs. Ett alternativ kan vara att teckna en gruppförsäkring där inga uppgifter om hälsa behöver lämnas, men tänk på att även en sådan försäkring inte kommer att gälla för skador och sjukdomar som visat symtom innan försäkringen börjat gälla.

 

Läs mer om Länsförsäkringars olika personförsäkringar här!

 

Advertisement

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi