Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Därför är det svårt att försäkra utlandsfödda, adopterade barn – experten svarar

Därför är det svårt att försäkra utlandsfödda, adopterade barn – experten svarar

I teorin kan man tycka att alla barn borde kunna försäkras på samma sätt, men det är inte så enkelt i praktiken. När man ska försäkra ett adopterat, utlandsfött barn är processen lite annorlunda från när man ska försäkra sitt biologiska barn – här förklarar försäkringsexperten Christina Meder varför.

 

Kan man försäkra ett adopterat barn? Om nej – vad gör man då för att försäkra sitt barn?

Ja, det går att försäkra ett adopterat barn men det kan ta lite tid innan barnet får en fullständig sjuk- och olycksfallsförsäkring, vilket beror på barnets hälsotillstånd och vilka läkarundersökningar barnet genomgått. En så kallad adoptivbarnskontroll, läkarundersökning av barnet, bör ske inom några veckor efter man har kommit hem med barnet. Efter det kan du ansöka om försäkring, säger Christina Meder.

 

Varför är det svårare att försäkra ett adopterat barn än ett barn som man fött själv?

I Sverige har vi en bra mödra- och förlossningsvård vilket inte är fallet i alla länder.  Brister i mödra- och förlossningsvården kan leda till förödande konsekvenser för barnet. I Sverige finns även barnvårdcentraler och vaccinationsprogram som följer barnets utveckling, men i andra länder kan sådant saknas eller vara av annan omfattning. Kort sagt är det svårare att få kännedom om vilka risker ett barn utsatts för om det är fött utomlands.


 Är det olika svårt beroende på vilket land man adopterar ifrån?

Utgångspunkten är inte vilket land barnet kommer ifrån utan vad vi känner till om barnets hälso-tillstånd och utveckling, avslutar Christina Meder.

 

Har du frågor om adoption och försäkringar? Ställ en egen fråga till experterna nedan!

 

Advertisement

Advertisement

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi