Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Förbered dig inför förlossningen med ett förlossningsbrev

Förbered dig inför förlossningen med ett förlossningsbrev

Inför förlossningen finns det en del saker att förbereda. Både mentalt och praktiskt. En både praktisk och mental förberedelse du kan göra är att skriva ett förlossningsbrev. Det är inget måste, men kan vara ett bra sätt för dig att fundera igenom hur du egentligen vill ha din förlossning.
 

Vad ska förlossningsbrevet innehålla?

När du kommer in på förlossningen kommer vårdpersonalen ha tillgång till din journal. I den finns en del anteckningar om vad du och barnmorskan pratat om inför förlossningen, men detta brukar sällan vara utförligt. För att komplettera journalen kan du skriva ett eget förlossningsbrev. I det kan du skriva ner saker som är viktiga för dig inför förlossningen, om din oro, om dina förväntningar och liknande. Det är även bra att skriva hur du fungerar som person, som till exempel vad som peppar dig och hur du vill få stöttning under förlossningen. Vissa blir peppade och stärkta av att någon baddar dess panna och pratar mjukt med dem, medan andra får kraft genom musik och glada hejarop. Du bör även skriva hur du agerar under stressiga situationer och hur du vill att det hanteras. Vill du att barnmorskorna informerar om allting hela tiden, eller tycker du snarare att det är obehagligt att veta exakt allt som händer?

Skrivandet av förlossningsbrevet ger även dig och din partner ett bra tillfälle att prata igenom era tankar kring förlossningen. Finns det något din partner oroar sig över som du inte vet om? Och vad vilken roll vill du att hen har under förlossningen? Det är bra om du är tydlig med din partner om hur din optimala förlossning ser ut, för att hen ska kunna hjälpa dig att styra den i den riktningen du vill.

Dessa punkter kan du ha i åtanke när du skriver ditt brev:
- Hur ser du på smärtlindring?
- Vilka förlossningsställningar ser du framför dig att du ska föda i?
- Vad oroar dig mest?
- Hur ser din optimala förlossning ut?  
 

När ska brevet skrivas?

När brevet ska börjas skrivas är väldigt individuellt. Vissa har mycket tankar kring sin förlossning redan från början av graviditeten och då är det bra att börja med brevet tidigt. Andra har inte så mycket tankar och föreställningar och kanske bara skriver ner några punkter först när förlossningen närmar sig. De flesta föder mellan graviditetsvecka 37+0 och 41+6 så till vecka 37 kan du ha som riktlinje att ha brevet klart.
 

Vad händer om barnmorskorna inte hinner läsa ditt brev eller om förlossningen inte blir som du vill?

Ibland går det väldigt snabbt från de första värkarna till själva födseln, och då kanske inte personalen hinner läsa igenom ditt förlossningsbrev. Men det kan ändå vara bra att ha då du kan läsa igenom det med en barnmorska efteråt och använda brevet som diskussionsunderlag. Vad gick enligt förväntningarna och vad gjorde inte det?

Tänk dock på att ingen förlossning är den andra lik, och det finns inga garantier för att förlossningen blir precis som du skriver i förlossningsbrevet. Du kan ställa dig frågan vad är det värsta som kan hända? Är svaret att du inte får föda på alla fyra eller att du inte spricker? Förmodligen inte. Barnmorskorna kommer alltid att sätta din och ditt barns säkerhet i första hand, och du bör lita på deras expertis, även om det såklart är viktigt att du känner dig bekväm längst vägen.

 

För att graviditeten ska bli extra trygg är det alltid bra att teckna en Gravidförsäkring. Det är en trygghet både för dig, och för det lilla livet du har i magen. Läs mer om Gravidförsäkringar hos Länsförsäkringar här!

 

Advertisement

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi