Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Ny studie: därför stannar många av svenskarna hos dåliga arbetsgivare

Ny studie: därför stannar många av svenskarna hos dåliga arbetsgivare

Många svenskar går i tankarna att byta arbetsgivare, men trots att fördelarna med att byta jobb är många är det en sak som verkar sätta stopp för att tanken ska bli verklighet – nämligen bristen på en ekonomisk buffert. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar låtit Novus göra. Resultatet visar bland annat att hela 17 procent svarade att de idag är på en arbetsplats de gärna skulle lämna.

Undersökningen bygger på svar från 2714 personer i Sverige mellan 18-79 år. Svaren visar bland annat att 12 procent är missnöjda med sin nuvarande chef och önskar att de kunde säga upp sig. 28 procent uppger att de någon gång har stannat på en dålig arbetsplats på grund av en bristande ekonomisk buffert. En buffert kan förutom benägenhet att stanna på en dålig arbetsplats även påverka känslan av trygghet. 73 procent svarar att de önskar att de hade en större ekonomisk trygghet.

Såhär säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, som undersökningen:
Undersökningen visar att 46 procent av svenskarna haft tankar på att byta karriär eller starta eget. Oavsett om man trivs på sitt jobb eller inte så är ett sparande en möjliggörare som kan påverka den egna livssituationen i en positiv riktning.

Här är några utdrag från undersökningen:

· 28 procent har stannat kvar på en dålig arbetsplats eftersom de inte haft en ekonomisk buffert. Bland kvinnor är siffran 31 procent och bland 35-49åringar 34 procent
· 46 procent har antingen någon gång bytt bana och blivit egenföretagare eller funderar på att göra det. Bland 35-49åringar är siffran 34 procent
· 17 procent uppger att de idag befinner sig på en arbetsplats de inte trivs på och skulle byta om de hade ekonomiska möjligheter
· 9 procent uppger att de inte sparar på grund av de inte har råd (11 procent kvinnor och 7 procent män)
· 27 procent har mindre än 20 000 kr på kontot och 37 procent har mindre än 50 000 kr
· 73 procent av svenskarna tar ibland ut pengar från sitt sparkonto
· 64 procent uppger att deras psykiska hälsa påverkas positivt av deras sparande


Frihetskapital – en satsning från Länsförsäkringar
Frihetskapital är sparade pengar märkta till att förstärka känslan av inflytande att förändra sitt liv – i den riktning man vill. Med andra ord, en buffert till den egna känslan av ekonomisk frihet. På frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur man gör för att skaffa sig ett frihetskapital och våga följa sina drömmar. Med frihetskapital är ambitionen att man ska undvika att hamna i situationer där man inte kan påverka sin tillvaro på grund av för litet sparkapital.

Med initiativet Frihetskapital vill Länsförsäkringar som bank uppmuntra fler till att spara ihop ett eget frihetskapital, och förändra synen på sparande till att bli en investering i ens egen framtid och välmående. Läs mer om frihetskapital här!

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk frihet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 - 79 år. Totalt har 2714 intervjuer genomförts.


I samarbete med Länsförsäkringar

Advertisement

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi