Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Om det värsta händer – vem tar hand om mina barn om jag går bort?

Om det värsta händer – vem tar hand om mina barn om jag går bort?

Få vill tänka på att man en dag kommer att lämna sina barn och få saker är så tragiska som dödsfall inom familjen. Men det här väcker även frågor om vad det är som egentligen gäller. Vem skulle ta hand om mina barn om jag dör medan de fortfarande är små?
 

Om det absolut värsta skulle hända kan det underlätta för alla i en mycket tung tid, att man innan har pratat igenom och planerat för något sådant med närstående och den andra föräldern. Vem ska ta hand om barnen om jag går bort? I första hand tillfaller vårdnaden den andra föräldern, men om en annan förälder eller vårdnadshavare inte finns med i bilden blir det mer komplicerat. 

 
Om ett barns vårdnadshavare omkommer kommer socialnämnden ta hand om fallet och utreda var barnet ska placeras. Rent allmänt kan man säga att barnets väl alltid kommer att sättas i främsta rummet. Om föräldrarna meddelat vem de vill ska ta över vårdnaden så ska detta respekteras om inte personen av något skäl är olämplig (Föräldrabalken 6 Kap 10 a §).
 
Du behöver inte göra något särskilt dokument för att utse vem du vill ska ta hand om dina barn, men om du har ett testamente kan du göra en notering om det där. En muntlig överenskommelse gäller men, som vi tidigare skrev, kan vårdnaden komma att gå till en annan person som anses mer lämpad.

Ett sätt att underlätta i den svåra situationen kan vara att se till att ni som föräldrar har var sin livförsäkring som betalar ut ett engångsbelopp om någon av er skulle gå bort. Engångsbeloppet betalas ut till den som är insatt som förmånstagare.

Utbetalningen från livförsäkringen kan ge dina anhöriga ett andrum och hjälper till att minska den ekonomiska förlusten av att förlora familjeförsörjare. Det ekonomiska stödet från samhället vid dödsfall är nämligen inte särskilt stort, och utbetalningen kan exempelvis säkerställa att man inte behöver flytta ur bostaden direkt.
 
Länsförsäkringar har flera bra alternativ där du enkelt betalar via autogiro varje månad. Hur stort månadsbeloppet blir beror på din ålder, din årsinkomst och hur stor du vill att utbetalningen ska bli. Länsförsäkringar erbjuder belopp från 200 000 kronor upp till 5 000 000 miljoner kronor per försäkrad.
 
Inget kan kompensera för dödsfallet av en förälder och de här frågorna kommer alltid vara tunga att tänka på. Men det är ändå bra att tala igenom det med din partner och med de som du vill ska ta hand om det mest värdefulla du har, dina barn. Om du går bort har du då kanske gjort det åtminstone lite lättare för de som är kvar.
 
 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi