Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Psykisk ohälsa och barns internetanvändande – hur bra koll har du på ditt barns nätvanor?

Psykisk ohälsa och barns internetanvändande – hur bra koll har du på ditt barns nätvanor?

Psykisk ohälsa bland unga är ett ämne som inte går att belysa tillräckligt ofta. Otroligt många barn och unga lever med en ständig press på att prestera på en viss nivå och se ut på ett visst sätt, vilket i värsta fall leder till ångest och depression.

Många barn har redan vid låg ålder tillgång till en smartphone och sociala medier, där de pumpas ut budskap som allt för sällan påminner dem om att de är bra som de är – tvärtom. Visste du till exempel att var tredje sjuåring har en egen smartphone, och 90% av alla tioåringar använder internet dagligen via sin mobiltelefon?

Och ärligt talat, hur bra koll har du som förälder egentligen vad ditt barn gör på nätet? Vilka sidor och appar hen exponeras för? Vilka youtube-klipp som fladdrar förbi? Och framförallt, vilka hen pratar med?

Enligt en undersökning som mediehuset Life of Svea har gjort är 41% av alla föräldrar med barn mellan 6-21 år oroliga för sitt barns internetanvändning. Hos föräldrar med barn mellan 12-21 år säger ungefär hälften att de har har koll på ”en del” av sidorna som deras barn besöker. 37% med barn i samma ålder säger att de har koll på ”i stort sett alla” sidor, och 11% har ingen koll alls. Frågan är om de även har koll på att 23% av barn under 15 år har blivit kontaktade i sexuellt syfte?

I en tid där livet och umgänget mer och mer förflyttas online, är det viktigt att du som förälder följer upp vad ditt barn gör. Det är såklart inget fel med att hen skapar kontakter och får nya vänner genom gemensamma intressen på nätet, och det är viktigt att förstå att kompisrelationerna idag i stor utsträckning fortsätter online efter att skoldagen är slut.

Däremot bör du vara uppmärksam på tecken som skulle indikera på att ditt barn exponeras för innehåll som får hen att må dåligt. Yngre tjejer borde exempelvis inte jämföra sitt yttre med stora och välbetalda influencers, eller läsa artiklar med bantningstips eller annat innehåll som hetsar till förvrängda kroppsideal.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat enorm de senaste tio åren, utan vetenskaplig förklaring. Det ökade internetanvändandet är dock högst troligt en parameter att ha med i beräkningen. Men hur går du tillväga om du märker att ditt barn börjar bli allt mer sluten, inte vill umgås med familjen eller vänner, har svårt att kliva ur sängen och lider av ångest och panikattacker? Ta kontakt med BUP eller närmaste vårdcentral som kan lotsa er vidare.

En bra barnförsäkring täcker eventuella sjukhusvistelser och kan ge krishjälp, ersättning för kristerapi hos psykolog.

Läs mer om länsförsäkringars barnförsäkring här!

Källor: Statens medieråd, Life of Svea undersökning 2018, Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet 2017 – Barnafrid, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 


Advertisement

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi