Annons:
Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Så många par lever i en relation som inte är ekonomiskt jämställd

Så många par lever i en relation som inte är ekonomiskt jämställd

Upplever du att det är svårt att prata ekonomi med din partner eller att relationen inte känns jämställd när det kommer till just pengar? Då är du inte ensam. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att vartannat svenskt par anser att deras relation inte är ekonomiskt jämställd. Men ge inte upp, det finns tips och råd på hur ni kan göra för att få en mer jämställd relation.

Att säkerställa ekonomisk jämställdhet kan upplevas vara mycket svårt.  I en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Länsförsäkringar har man försökt kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk jämställdhet. Där framgick bland annat att:

- En tredjedel (33 procent) anser att de är delvis jämställda och vart femte par (18 procent) upplever inte sin relation som ekonomiskt jämställd. De som tjänar minst är de som i störst utsträckning inte tycker att relationen är ekonomiskt jämställd

- 57 procent av männen säger att de tjänar mer än sin partner

- 93 procent anser att en ekonomiskt jämställd relation innebär att båda parter tar lika stort ansvar för inköp/utgifter kopplade till relationen. en kvinnorna köper förbrukningsvaror medan männen köper prylar som har ett andrahandsvärde till exempel elektronik och fordon,.

- Närmare hälften av Sveriges män upplever att de betalar mer för gemensamma utgifter (jämfört med 14 procent av kvinnorna)

(2 800 tillfrågade)

 

Så kan ni lösa situationen

 frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar många värdefulla tips och råd på hur svenska folket kan öka den ekonomiska jämställdheten i relationen. Bland annat nämns dessa tre tips som är A&O.

Våga prata pengar

Det är viktigt att bägge parter känner sig trygga och självständiga i hushållets ekonomi. Många par glömmer bort att prata ekonomi med varandra. Hur vill ni att den gemensamma framtiden ska se ut rent ekonomiskt? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Har båda råd att leva enligt den levnadsstandard som ni har valt?

Ha eget sparande

Se till så att ni båda har eget sparande. Och kompensera eventuellt den som drar tyngst lass hemma och kanske yrkesarbetar deltid. Tänk på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom, för att säkerställa att pengarna tillfaller ägaren vid en skilsmässa.

Planera pensionen mer jämställt

De olika val som du gör i livet kan få betydelse för din framtida pension. De flesta känner till att lönens storlek spelar en viktig roll. Andra saker som påverkar den framtida pensionen är föräldraledighet, minskad arbetstid och antal VAB-dagar.
 

I samarbete med Länsförsäkringar 

Advertisement

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi