Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Svar på frågor till experterna

Svar på frågor till experterna

SVAR

Hej, Om du har en hemförsäkring som innehåller ett skydd för Allriskskador på lösegendom kan du få ersättning om du kan visa att ringen försvann genom en plötslig och oförutsedd händelse. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Om dina barn omfattas av en barnförsäkring behöver du ingen extra försäkring. Kontrollera att barnförsäkringen inte har några undantag för sport och idrottsskador. Länsförsäkringars barnförsäkring ersätter olycksfallsskador som inträffar under sport och idrottsutövande. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, En försäkring ersätter skador och sjukdomar som uppkommer under försäkringstiden, när försäkringen gäller. Du kan inte försäkra dig för något som redan har hänt. En försäkring du köper nu kommer därför inte att ersätta din dotters diabetes eller följder av denna. När du ansöker om försäkringen får du fylla in en hälsodeklaration, eftersom din dotter har en sjukdom kan det medföra att du inte beviljas önskad försäkring. Det går inte att säga på förhand vad den riskbedömning som görs vid ansökan leder till men gör en ansökan om barnförsäkring så får du se. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Länsförsäkringars barnförsäkringen ersätter barnets bestående funktionsnedsättning som epilepsin orsaker med medicinsk invaliditet. Om epilepsin är förvärvad det vill säga inte medfödd finns även möjlighet till att få kostnadsbidrag från försäkringen som komplement till det vårdbidrag du beviljats av Försäkringskassan. Gör en skadeanmälan så tittar en handläggare på det medicinska underlaget och gör en bedömning av rätten till ersättning. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, En privat vuxen olycksfall- och sjukförsäkring ersätter normalt inte löpande inkomstborfall. Om ett försäkringsskydd för detta finns är det troligen via din arbetsgivare, som kan ha tecknat en kompletterande sjukförsäkring som gäller efter viss tids sjukskrivning. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Den mest omfattande försäkringen som du kan köpa till barn mellan 0-17 års ålder är en individuell barnförsäkring som ger ersättning både vid olycksfallsskada och sjukdom. I Länsförsäkringars barnförsäkring ingår det viktigaste ersättningarna som är: Medicinsk och ekonomisk invaliditet ( ersättning vid bestående funkitonsnedsättning), ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer, kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom, månadsersättning vid långvarig sjukskrivning och ersättning vid sjukhusvistelse. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Det viktiga är att du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag. Handläggare på försäkringsbolaget kommer sedan att utreda ärendet och se till att du får den ersättning som försäkringen ger rätt till. Om handläggaren saknar uppgifter hör denne av sig och ställer kompletterande frågor. Det kan vara bra att spara eventuella kvitton för kostnader ni haft, taxikvitton, vårdavgifter och liknande. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Det är viktigt att synas men även se när man cyklar. Upplever du att lampan bländar andra medtrafikanter kanske du ska vinkla ner lampan något så den inte bländar vid möten. Du skulle kanske lyssna med någon om hur det upplever lyset. Maria Wedin Trafiksäkerhetsspecialist

SVAR

Hej, Om barnet är folkbokfört och bosatt i Sverige har barnet ett grundskydd via Socialförsäkringen. Om du vill komplettera det skyddet kan du teckna en Barnförsäkring ( sjuk- och olycksfallsförsäkring ) eller individuell olycksfallsförsäkring för barnet hos oss på Länsförsäkringar. Dessa försäkringar ger främst extra ekonomisk stöd om barnet får funktionsnedsättningar av olycksfallsskadan. Försäkringarna gäller dygnet runt och kan därför även ge ersättning om barn skadas under skoltid. Skadas en person i trafiken - under bussresan - kommer bilen/bussens trafikförsäkring att ersätta personskador. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Nej, tyvärr inte. För att få ersättning från Länsförsäkringars barnförsäkring ska barnet ha råkat ut för en skadehändelse som ingår i försäkringsskyddet. Barnförsäkringen kan ge ersättning vid skadehändelserna olycksfallsskada och sjukdom. Dyslexi är inte en olycksfallsskada och anses inte heller vara en sjukdom. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Vår rekommendation är: Brandsläckare, innehållande minst 6 kilo pulver. Brandvarnare, minst en brandvarnare per våningsplan. Placera den i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder startar.Brandfilt. Placeras i eller nära köket. Maria Wedin Trafiksäkerhetsspecialist

SVAR

Du kan alltid anmäla en skada till ditt försäkringsbolag som då kommer att ta ställning till om du har rätt till ersättning. Men om du har väntat för länge kan det vara försent att begära ersättning, ärendet är preskriberat. Har det gått mer än tio år är det alltid för sent att anmäla en skada eller krav, enligt allmänna regler för preskription. Men när det gäller försäkring finns speciella regler för skador som inträffat före 1 januari 2015. Dessa skador måste du anmäla inom tre år. Tiden räknas från det att du fick kännedom om att du råkat ut för en skada. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Vi har mopedförsäkring för både EU-mopeden och moped klass II som är oregistrerad. Alla som kör moped måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Om du är med i en krock ersätter trafikförsäkringen personskador och skador på annans egendom. Du kan komplettera med en halvförsäkring för ersättning vid bland annat stöld av din moped. För extra skydd kan du välja en helförsäkring. Den täcker skador på din moped, även om felet är ditt. Du kan enkelt köpa din försäkring för din EU-moped på vår webbsida länsförsäkringar.se Maria Wedin Trafiksäkerhetsspecialist

SVAR

Hej, Ja gratis är ju bra men tyvärr så hamnar många reflexer i lådan eller i väskan ändå. För att få fler att använda reflex och att alla reflexer kommer fram ur lådor och väskor så kan man till exempel göra en reflexspridardag på jobbet eller i skolan. Maria Wedin Trafiksäkerhetsspecialist

SVAR

Jag tycker för det första att en bra bank ska hjälpa er med barnsparandet. Det är det minsta man kan begära av en bank. Är ni inte nöjda finns det möjligheter att byta bank till någon som bryr sig bättre om er. Generellt skulle jag rekommendera ett regelbundet månatligt sparande i fonder. Gör man det måste man dock då och då kontrollera sparandet. Eventuellt omfördela då och då, beroende på hur sparandet har utvecklats. Känns det svårt eller om ni vill ha enklare alternativ skulle jag rekommendera en fond som har ett bestämt slutdatum i framtiden. Den sköter sig själv och viktar ner risken när utbetalningsdagen närmar sig. Det råkar jag veta en bra bank som kan erbjuda. Hör av er till mina duktiga kollegor så kan ni prata vidare! Emma Persson Privatekonom

SVAR

Du kan köpa en gravidförsäkring Plus hos oss på Länsförsäkringar. Den försäkringen ger främst ett skydd till barnet om något händer vid förlossningen. Men det finns även visst skydd för dig som är gravid vid graviditets- och förlossningskomplikationer. Om du blir inskriven på sjukhus under minst tre dygn i följd för graviditetskomplikationer betalar vi ersättning för sjukhusvistelse med 200 kronor per dygn från första dygnet, längst till och med förlossningen. Du kan också få ersättning med 3 000 kronor per komplikation om du drabbas av, akut kejsarsnitt, havandeskapsförgiftning, svår blodförlust (minst 2 liter) och/eller svår bristning (grad 3-4). Det är bra att känna till att graviditeten i sig inte är ett sjukdomstillstånd och händer det något vid förlossningen som ger mamman en skada så räknas inte det som ett olycksfall. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej, Din försäkring gäller för dig som är ägare och den huvudsakliga förare av bilen. Skulle du låna ut bilen till exempel någon i familjen är det ditt försäkringsskydd som står för kostnaderna. Men om bilen inte har någon vagnskadeförsäkring så står du för kostnaden själv när du ska laga bilen. Maria Wedin Trafiksäkerhetsspecialist

SVAR

Det viktigaste att veta när man sparar är hur lång tid man sparar på. Det är svårt utifrån din fråga att veta hur lång tidshorisont det handlar om. Är det ett sparande på kortare tid än fem år så skulle jag spara på bankkonto. Är tidshorisonten längre än så, sparar du med fördel i fonder. Regelbundenhet och tid är nyckeln till ett framgångsrikt sparande. Emma Persson Privatekonom

SVAR

Hej, Vi rekommenderar att barn åker bakåtvända så länge som möjligt. Små barn har stora huvuden i förhållande till kropp. Därför är det så viktigt att de åker bakåtvända i bilen så att hela ryggen har stöd. När barnets huvud når över bilbarnstolens ryggstöd med en tredjedel, ungefär då stolens kant är i höjd med barnets öron är det lämpligt att skaffa bältesstol eller bälteskudde. Maria Wedin Trafiksäkerhetsspecialist

SVAR

Jag tycker att du ska spara regelbundet så mycket du känner att din ekonomi klarar av på ett ISK-konto där du lägger upp att pengarna ska fördelas på några olika fonder: en globalfond, en Sverigefond och, om du vill, några tillväxtmarknadsfonder. Om det jag just skrev lät som rena grekiskan och du vill ha enklast möjliga lösning finns det enklare alternativ. Det finns fonder där du bestämmer ett datum i framtiden då pengarna ska finnas tillgängliga. Säg ditt barns 18-årsdag. Fonden justerar automatiskt ner risken till det utbetalningsdatumet så att inte risken är för hög då. Då behövde du bara komma ihåg att spara regelbundet, resten sköts automatiskt. Smart va? Emma Persson Privatekonom

SVAR

Du bör välja en gravidförsäkring med ett utökat skydd, den som hos oss på Länsförsäkringar heter Gravidförsäkring Plus. Gravidförsäkring Plus ersätter förutom olycksfall även sjukdomar på barnet och skador som orsakats av för tidig födsel eller komplikationer i samband med förlossningen. Gravidförsäkringen Bas som är en gratisförsäkring och har ett mer begränsat skydd vid olycksfall. På vår webbplats, lansforsakringar.se/gravid kan du läsa mer. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej! Nej, det går tyvärr inte. Ersättning lämnas endast för ärr som orsakats av en olycksfallsskada eller sjukdom som krävt läkarbehandling. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej! Det är ingen problem att flytta försäkringen om ditt barn inte har någon sjukhistorik eller redan råkat ut för en skada. Om barnet är eller har varit sjukt/skadat bör du avvakta med att flytta försäkringen tills du vet om barnet erbjuds ett full försäkringsskydd i den nya försäkringen. En försäkring ersätter endast sjukdomar och skador som inträffar när försäkringen gäller så den nya försäkringen kommer inte att ersätta redan kända sjukdomar och skador. Dessutom kan du få inskränkningar i skyddet vid den riskbedömning som görs när du ansöker om ny försäkring. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej! Gravidförsäkringen är ett komplement till andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar så till viss del kan du redan ha ett skydd som gravidförsäkringen täcker, exempelvis om du har en annan olycksfall och livförsäkring. Vad du däremot inte kan försäkra på något annat sätt än genom en gravidförsäkring du betalar för, hos Länsförsäkringars Gravidförsäkring Plus, är om det skulle hända barnet något vid förlossningen. I gravidförsäkring Plus finns möjlighet till ersättning om barnet får skador exempelvis på grund av syrebrist vid förlossningen. Det finns också möjlighet att få en engångsersättning på 50 000 kr om barnet föds med en vissa diagnoser, exempelvis Down syndrom eller allvarligt hjärtfel förutsatt att försäkringen är tecknad och betald innan diagnosen visat sig exempelvis vid ultraljudsundersökning. För mamman finns även möjlighet till engångsersättning på 3 000 kronor om hon råkat ut för vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer. Tänkt på att inte vänta med att teckna en barnförsäkring när barnet är fött, även om gravidförsäkringen gäller till barnet är sex månader. Då är du säker på att få ett bra skydd för ditt barn eftersom skyddet i gravidförsäkringen är begränsat. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Hej! Gå in på agria.se, vårt djurförsäkringsbolag Agria, så ser du alla våra djurförsäkring. Lycka till! Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

SVAR

Premieökningen beror på att risken för skada ökar med barnets ålder. Christina Meder Produktspecialist Sjuk-Olycksfall

Elisabeth Hedmark är Länsförsäkringars privatekonom. Elisabeth har en vuxen dotter och två barnbarn. Hon gillar att resa, vara i naturen och vara med sin familj. Bästa barnbok som hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Hej! Om en förälder som har ensam vårdnad avlider så kommer en domstol att avgöra vem som ska få vårdnaden om dina barn. Det är alltid barnets bästa som är avgörande, så det finns inget som säger att den andra föräldern alltid får vårdnaden. Domstolen kommer att se till att barnens relationer till den andra förälderns och andra vuxna i deras närhet utreds så att de kan ta hänsyn till det i sin prövning. I detta ingår också att ta reda på hur pass stabila förhållanden som kan erbjudas barnen. Tyvärr kan du inte själv påverka genom t ex ett testamente eller en förmyndare vem som ska bli vårdnadshavare, det prövas av domstolen – som dock alltid kommer att ta hänsyn till barnens bästa. Det kan du känna dig trygg med. Vill dina släktingar få umgängesrätt måste de gå via socialnämnden som lämnar vidare rekommendationer till domstolen. Jag förstår att många frågor snurrar i huvudet, men du kan som sagt vara trygg med att dina barns talan kommer att föras av någon som alltid ser till deras bästa. Emma Persson Privatekonom Länsförsäkringar


Äldre frågor och svar >>
 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi