Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Svar på frågor till experterna

Svar på frågor till experterna

Elisabeth Hedmark är Länsförsäkringars privatekonom. Elisabeth har en vuxen dotter och två barnbarn. Hon gillar att resa, vara i naturen och vara med sin familj. Bästa barnbok som hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Många försäkringsbolag delar ut reflexer för att på så sätt upplysa om hur dåligt vi syns i mörkret utan reflex. Det gör även många av våra bolag inom Länsförsäkringar. Det är inte något som vi gör året runt men när höstmörkret kommer vill vi passa på att påminna om hur mycket bättre vi syns om vi har reflex. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att så många som möjligt ska bli synliga i trafiken. /Maria

SVAR

Tyvärr kan jag inte ge dig besked om din son har rätt till ersättning. Anledningen är att möjligheterna till ersättning från barnförsäkringen för ADHD ser olika ut beroende på vilket försäkringsvillkor som gällde på skadedagen. Med skadedag menas när sjukdomen visade symtom första gången, vilket kan vara före den dag diagnos ställdes. I villkoret står det att sjukdomen blir aktuell den dag försämringen första gången påvisas av läkare, psykolog eller på psykiatrisk mottagning. Om din son har en skadedag när barnförsäkringen ersätter ADHD så är den ersättning din son kan få ett engångsbelopp, som utbetalas efter att en bedömning gjorts av hans funktionsnedsättning så kallad medicinsk invalditet. Jag tycker du ska göra en skadeanmälan så att ditt Länsbolag kan påbörja en utredning.

SVAR

Hej, Det är viktigt med en barnförsäkring till erat barn. Du och din sambo kan också behöva teckna livförsäkring som betalas ut till den efterlevande om det värsta skulle inträffa. Kontrollera vilka försäkringar ni har via arbetet och räkna på om det skulle räcka eller om ni behöver komplettera skyddet. Tänk även på att sambor inte ärver varandra utan ni behöver skriva ett testamente till förmån för varandra. Men även med ett testamente ska barnen få sin laglott som är halva arvet. Livförsäkring kan vara bra för att betala laglotten. Ni kan även behöva skriva ett samboavtal men har ni delat lika på inköp kanske det inte behövs. Jag tycker ni ska gå till en jurist för att se till att ni får ekonomin så som ni vill ha det, ifall ni separerar eller i värsta fall ett dödsfall sker.

SVAR

Hej, bra att ni tänker på sparande till barnen, det är ofta dyrt att flytta hemifrån. Om ni sparar i barnens namn kommer de åt sparandet när det är 18 år och blir myndiga. Om ni fortfarande vill ha koll på kapitalet kan ni spara i ditt eller din partners namn istället. Då har ni möjlighet att ge pengarna när ni tycker det är lämpligt. Eftersom det är många år kvar till det är dags att ge pengarna är aktiefonder ett bra sparalternativ, det ger större möjlighet till högre avkastning. Blanda gärna olika fonder för att sprida sparandet över olika länder och branscher, exempelvis i en globalfond. Om ni sparar i fonder kan ni göra det inom ramen för ett investeringssparkonto, ISK. Ett ISK är ett förmånligt sätt att spara genom att beskattningen är låg och ni kan byta placeringar utan att först betala kapitalvinstskatt på den sålda fonden innan ni kan göra insättning i en ny fond, som ni annars måste göra. I en ISK betalas istället en årlig schablonskatt baserat på statslåneräntan och inte på den verkliga värdeutvecklingen. Sparandet är inte låst och ni kan göra insättningar när ni vill. Uttag är skattefria.

SVAR

Det är bra om stolen sitter fast och inte rör sig för mycket i sidled. Det kanske inte påverkar själva stolens funktion men stolen ska vara fast monterad. Det kan vara svårt att ge några konkreta rekommendationer då det skiljer sig mellan bilmodeller och bilbarnstolar. Ett tips så att er dotter får en bättre komfort är att ni försöker få stolen att luta lite bakåt så att hon inte faller fram när hon somnar.

SVAR

Vill inte rekommendera något visst märke på stolar som kan fungera utan här måste ni prova er fram. Man brukar säga att när barnet blir 4-5 år börjar det bli aktuellt att vända på stolen så att bland annat benen får plats. Men vänd inte barnet förrän det absolut inte går att åka bakåtvänd längre. Att det är trångt för benen är inte farligt, men det är klart att det finns gränser. En bakåtvänd stol har en minskar skadorna med ungefär 90 procent, jämfört med 60 procent för en framåtvänd.

SVAR

Vi rekommenderar bilbarnstolar som är E-märkta och för de är testade och godkända enligt europeisk standard. Vid val av bilbarnstol rekommenderar vi NTFs hemsida och deras markandsöversikt över dagens stolar. Den ger er en bra vägledning vad ni kan välja bland och vad som passar er bäst.

SVAR

Det behöver inte alltid vara att den dyraste som är den säkraste. En bilbarnstol ska vara godkänd enligt Europastandard med en E-märkning, det visar på att stolen är testad enligt europeisk säkerhetsstandard.

SVAR

Rekommenderar dig att titta hur bältet sitter på dina barn. När barn åker bil ska bältet ligga nära halsen och löpa mitt över bröstbenet på barnet. Hamnar bältet för långt ut på axeln är det bättre att välja en bältesstol som har bältesjuterare vid sidan om ryggstödet. Det kan vara så att en bälteskudde i det här fallet kan bidra till att bältet ligger rätt.Bilförsäkringen gäller även om säkerhetsutrustning för barnen används.

SVAR

Man kan nog säga att mittplatsen bak är säkrast, förutsatt att den har trepunktsbälte. I framsätet sitter ett barn i bakåtvänd bilbarnstol bra. En viktig förutsättning är att krockkudden är avstängd. Många gånger finns det mer utrymme för barnets ben i framsätet, vilket gör att barnet kan färdas bakåtvänt längre utan att benen tar i.

SVAR

Har inte tagit del av någon forskning som pekar ut en säkraste plats i bilen men mittpositionen i baksätet är den som nämns som säkrast platsen. En bakåtvänd stol i mittpositionen är absolut en bra placering av stolen. När ni placerar er i bilen tänkt på att även komfort och att det fungerar praktiskt för samtliga barn i bilen. Det är viktigt att du som förare kan fokusera på att köra bilen och att du har så lite distraktion som möjligt just då. En bakåtvänd stol i framsätet är en säker placering och dår har du även uppsikt över er 2-åring, tänkt på att stänga av krockkudden.

SVAR

Placera reflexen där du har så mycket rörelse som möjligt, på ben och armar. Forskningen säger även att om du har en reflexväst så är det bra om reflexen är placerade lodrätt mitt på kroppen, det gör att kropprörelserna blir tydligare och medtrafikanter kan läsa av om vart du är på väg. Tänk på att reflexer är färskvara gör reflextest i ett mörkt rum med en ficklampa så du ser att de fungerar.

SVAR

Barn är nyfikna och tycker spännen är extra kul ibland. Kan vara svårt att förklara varför det är så viktigt att vara fastspänd i bilbarnstolen för ett barn. Ett tips är att försöka hitta ett alternativ för barnet att pilla/leka med när ni är ute och åker, något som barnet kan koppla ihop med bilåkning och något som man bara gör då.

SVAR

Det är viktigt att ni väljer en stol som är Europagodkänd och E-märkt då är stolen testad enligt de säkerhetsstandarder som krävs. Vi rekommenderar NTF som informationskälla och marknadsöversikt av bilbarnstolar.

SVAR

Det beror i första hand på var bilens bälte hamnar på er dotter. Bältet ska ligga nära halsen och löpa mitt över bröstbenet på dottern. Hamnar bältet för långt ut på axeln är det bättre att välja en bältesstol som har bältesjusterare vid sidan om ryggstödet. Ben i förta hand rekommenderar vi att dottern färdas i en bakåtvänd bilbarnstol så länge det går, till 4-5 års ålder. Efter det rekommenderar vi att ni övergår till en bältesstol.

SVAR

Vårt råd är att ni så länge som det är möjligt att låta er dotter sitta bakvänt när ni är ute och åker. Men det är oftast vid fyra års ålder man börjar vända stolen då barnet bland annat måste sitter med böjda ben. Efter den åldern får inte heller huvudet ett fullgott stöd av stolen.

Maria Wedin är Länsförsäkringars trafiksäkerhetsspecialist. På fritiden kör hon ofta och gärna motorcykel samt åker skidor på längden och tvären. Den bästa barnbok hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Att barn sitter med böjda ben är inte farligt, det gör nästa alla barn när de blir lite större. Men sen finns det förstås stolar som är större. Bäst är att åka till en handlare och jämföra olika stolar. De som monteras med underförankringsband och är godkända till 25 kg är förstås ofta lite större än de som är godkända till 18 kg (eller 105 cm).

Maria Wedin är Länsförsäkringars trafiksäkerhetsspecialist. På fritiden kör hon ofta och gärna motorcykel samt åker skidor på längden och tvären. Den bästa barnbok hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Om man välja en bältesstol eller en bälteskudde beror i första hand på var bilens bälte hamnar på barnet. Bältet ska ligga nära halsen och löpa mitt över bröstbenet på barnet. Hamnar bältet för långt ut på axeln är det bättre att välja en bältesstol som har bältesjusterare vid sidan om ryggstödet. Bältesstolen är också bättre på att hålla kvar barnet i en upprätt sittställning när det somnar.

Maria Wedin är Länsförsäkringars trafiksäkerhetsspecialist. På fritiden kör hon ofta och gärna motorcykel samt åker skidor på längden och tvären. Den bästa barnbok hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Det är viktigt att barn åker bakåtvänd i bilbarnstol så länge det bara går. Den bakåtvända bilbarnstålen är urvuxen när barnets huvud når över bilbarnstolens ryggstöd med en tredje del, ungefär stolens kant är i höjd med barnets ögon. En bakåtvänd stol har en skadereducerande effekt på ungefär 90 procent, jämfört med 60 procent för en framåtvänd. Därför ska man inte vända barnet förrän det absolut inte går att åka bakåtvänt längre. Att det är trångt för benen är inte farligt, men det är klart att det finns gränser.

Mats Kollinius är produktspecialist gravid- och barnförsäkring hos Länsförsäkringar. Mats intressen är huset och trädgården och han fjällvandrar gärna och ofta. Mats har tre barn och tre barnbarn. Hans bästa barnbok är Puttes äventyr i blåbärsskogen.

SVAR

Svaret blir - ansök om vår barnförsäkring så snart som möjligt efter förlossningen.

Maria Wedin är Länsförsäkringars trafiksäkerhetsspecialist. På fritiden kör hon ofta och gärna motorcykel samt åker skidor på längden och tvären. Den bästa barnbok hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Barn ska färdas bakåtvänt i bilbarnstol så länge det bara går, oftast till ca 4-5 års ålder. Efter det är det dags att övergå till en bältesstol. Bilbarnstolen är urvuxen när barnets huvud når över bilbarnstolens ryggstöd med en tredje del, ungefär då stolens kant är i höjd med barnets ögon.

Maria Wedin är Länsförsäkringars trafiksäkerhetsspecialist. På fritiden kör hon ofta och gärna motorcykel samt åker skidor på längden och tvären. Den bästa barnbok hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Förstår att det bekymrar er när barnet spänner loss sig själv. Många gånger är spännena ganska håra men tydligen inte alla. Ett tips vi kan ge är att försöka skapa en ny aktivitet för sonen, till exempel någonting som han endast får ha i bilen när han är fastspänd. Det skulle kanske skulle kunna ta bort fokus från det knäppta spännet. Ett annat alternativ är att täcka spännet så att det försvårar för honom att knäppa loss.

Maria Wedin är Länsförsäkringars trafiksäkerhetsspecialist. På fritiden kör hon ofta och gärna motorcykel samt åker skidor på längden och tvären. Den bästa barnbok hon läst är Pippi Långstrump.

SVAR

Vill inte rekommendera något visst märke på stolar som kan fungera utan här måste ni prova er fram. Man brukar säga att när barnet blir 4-5 år börjar det bli aktuellt att vända på stolen så att bland annat benen får plats. Men vänd barnet inte förrän det är absolut inte går att åka bakåtvänd längre. Att det är trångt för benen är inte farligt, men det är klart att det finns gränser. En bakåtvänd stol har en skadereducerande effekt på ungefär 90 procent, jämfört med 60 procent för en framåtvänd.

Mats Kollinius är produktspecialist gravid- och barnförsäkring hos Länsförsäkringar. Mats intressen är huset och trädgården och han fjällvandrar gärna och ofta. Mats har tre barn och tre barnbarn. Hans bästa barnbok är Puttes äventyr i blåbärsskogen.

SVAR

Priset för en barnförsäkring beror bland annat på barnets ålder. Gå in på lansforsakringar.se/barnforsakring så ser du vad Länsförsäkringars barnförsäkringar kostar. En barnförsäkring gäller med ettårsavtal och kan förnyas fram till det att barnet fyllt 25 år.

Mats Kollinius är produktspecialist gravid- och barnförsäkring hos Länsförsäkringar. Mats intressen är huset och trädgården och han fjällvandrar gärna och ofta. Mats har tre barn och tre barnbarn. Hans bästa barnbok är Puttes äventyr i blåbärsskogen.

SVAR

Barn som på grund av sjukdom eller olycksfall och får ett handikapp och aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring kan då ge ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och till föräldrarna. Barn som börjat på förskola omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Många kommuner har fortfarande låga ersättningsbelopp och begränsar skyddet till skoltid. Genom att teckna en barnförsäkring ger man sitt barn ett förstärkt ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall. Vi rekommenderar att teckna barnförsäkringen så tidigt som möjligt efter förlossningen. Priset på vår barnförsäkring beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Du kan välja mellan 10-, 20-, 30-, 40-, eller 50 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är 44 300 kr. En barnförsäkring för ditt barn hos Länsförsäkringar kostar alltifrån drygt 1200 kr till drygt 2300 kr. Kontakta det länsförsäkringbolag du tillhör för att få en prisuppgift.

Mats Kollinius är produktspecialist gravid- och barnförsäkring hos Länsförsäkringar. Mats intressen är huset och trädgården och han fjällvandrar gärna och ofta. Mats har tre barn och tre barnbarn. Hans bästa barnbok är Puttes äventyr i blåbärsskogen.

SVAR

Hej Karin, Du kan ansöka om ersättning genom att göra en skadeanmälan på ditt länsbolags webbplats, www.lansforsakringar.se, eller ringa till kundtjänst och göra en anmälan. En skadereglerare kommer då att utreda vilken rätt till ersättning som finns i din försäkring. När vårdbidrag har utbetalts från Försäkringskassan kan ett så kallat kostnadsbidrag utbetalas från Länsförsäkringars barnförsäkring. I barnförsäkringen finns dock begränsningar som innebär att vid vissa sjukdomar, exempelvis neuropsykiatriska störningar, så lämnas ingen ersättning för kostnadsbidrag.

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi