Annons:
Hela denna sektion är ett samarbete med Länsförsäkringar
Tänk på ditt framtida jag

Tänk på ditt framtida jag

Att få bli förälder är det bästa som händer i livet. Men småbarnsföräldrar har ofta ett hektiskt liv och man måste planera vardagen noga för att få livet att fungera. Under den här perioden är det lätt att prioritera bort sig själv och ännu lättare att sortera bort tankar på ekonomin längre fram i livet som pensionär, som ligger långt fram i tiden. För att minska riskerna med att få onödigt låg pension är det viktigt att förstå att de val som görs idag påverkar inkomsten senare i livet. Det är därför smart att ta aktiv ställning i olika frågor för att kunna göra val idag som ditt ”framtida jag” kommer att tacka dig för senare.

Här är några områden som påverkar pensionen:

Deltidsarbete

Hela livets inkomster ligger till grund för hur stor din pension kommer att bli. Deltidsarbete under många ger därför lägre pension men några få år med deltid ger inte så stor effekt.

Föräldraledighet

Du får en viss kompensation i pensionssystemet under föräldraledigheten. Men inkomsten blir lägre och det finns många skäl till att dela tiden mellan föräldrarna så jämlikt som möjligt.

Hemma med sjuka barn

Under vissa perioder är barnen mycket sjuka och behöver så klart stanna hemma. Är man två föräldrar är det en fördel att dela upp vabben mellan varandra. 

Överföra premiepensionen   

Om den ena föräldern tar större ansvar för hem och barn kan det av rättvisa vara skäl att överföra premiepensionen till den som får lägre inkomst. Det går att överföra den premiepension som kommer att tjänas in och överföringen kan stoppas när man önskar. Det här sköter Pensionsmyndigheten.

Spara extra

Småbarnsåren kan vara tuffa ekonomiskt men försök att spara extra till den som tar störst ansvar hemma och öronmärk pengarna till pensionen. Ibland är det även bra att göra sparandet till enskild egendom för att säkerställa att pengarna inte delas vid en eventuell skilsmässa.

Vill du räkna ut hur mycket du behöver spara för att få ut din önskade pension? Kika i Pensionsprognosen!

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi
 

 • Länsförsäkringars barn- och ungdomsförsäkring ger bra hjälp och ekonomiskt tillskott genom

 • Betydande engångsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invalditet
 • Ersättning direkt vid diagnos, t ex cancer
 • Kostnadsbidrag vid långvarig sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Ersättning för ärr och kristerapi