Annons:
Hela denna del är ett samarbete med LEGO DUPLO

 

Kreativa lekar ger barnen ett aktivt sinne

Kreativa lekar ger barnen ett aktivt sinne

När ett barn leker med legobitar eller byggklossar kommer hens kreativitet och fantasiförmåga fram. Det kommer inte dröja länge innan barnet börjar bygga hus, torn eller kanske en hage till små djur. Det sker nästan instinktivt och plötsligt är barnet som inne i en annan värld.

Barn bygger och tillverkar saker med händerna eftersom det är en naturlig del av deras utveckling. För ett barn är den kreativa leken ett sätt att utveckla sina kunskaper och sin mentala förmåga.

Blir kreativa barn lyckliga vuxna?
Ju mer du stimulerar ditt barns fantasi, ju bättre blir barnets kreativa förmåga vilket är väldigt bra för framtiden. Forskare har dokumenterat att barn som uppmuntras att använda sin fantasi och uttrycka sig kreativt blir mer anpassningsbara, uppfinningsrika och kreativa som individer.

Med legobitar kan barnet bygga något oavsett ålder, allt från en liten gubbe av två klossar till det jättelika slottet med fyra torn. Legobitar erbjuder barnen oändliga möjligheter att bygga egna modeller. Att ha en leksak som kan förändras så fort barnet får en ny idé börjar barnet utforska nya möjligheter och bygga mer komplexa modeller varje dag. Det stimulerar både fantasin och kreativiteten och bara deras egen fantasi sätter gränserna!

Den kreativa leken är bra för ditt barn då den:

  • Stimulerar barnets fantasi
  • Stimulerar barnets skaparlust
  • Hjälper till att utveckla andra viktiga färdigheter, t.ex. problemlösningsförmåga
  • Tillåter barnet att utvecklas i sin egen takt.

 

Utvalda LEGO DUPLO favoriter