Annons:
Hela denna del är ett samarbete med LEGO DUPLO

 

Så leker barn i åldrarna 0-10 år

Så leker barn i åldrarna 0-10 år

Leken är något som är starkt förknippat med barndomen, och den är dessutom otroligt viktig för barnens utveckling. Hur barnen leker förändras dock beroende på barnets ålder. Här är en generell guide för hur leken ser ut från 1 år upp till 5.

Barn 0-1 år, ”att upptäcka världen”
Alla föds med lusten att leka, men för att barnet ska hitta den själv behövs den vuxnes hjälp. Därför är leken det första året präglad av samspelet med de vuxna i barnets närhet. Då handlar leken om att hitta sinnena och lyssna, titta, smaka, känna och samspela med föräldrarna. En av lekarna som barnen brukar uppskatta i den här åldern är titt-ut.

Barn 1-3 år, ”att erövra världen”
I den här åldern tycker barnet om att vara tillsammans med andra barn, oftast i sin egen ålder och storlek. De härmar varandra och sitter bredvid varandra och leker. De leker dock inte tillsammans, men sitter gärna och gör samma sak intill varandra som att t.ex. bygga med klossar. Ju äldre barnet blir desto mer integrerar det dock med andra barn och lekarna blir mer aktiva. De kan t.ex. jaga varandra eller springa ikapp.

Barn 3-5 år, ”att fantisera”
I den här åldern leker barnet mer än gärna med andra barn, gärna i små grupper eller två och två. De kan leka både tillsammans och bredvid varandra och de tycker ofta om att se på när de äldre barnen leker. Många barn i den här åldern tycker om att klä ut sig till någon annan, som t.ex. prinsessa eller superhjälte. Barnen har massor av energi och behöver mycket utrymme att leka på så att de kan dansa, hoppa och springa.

Barn 5-7 år, ”att spela rollen”
Nu leker barnet ofta i grupp men de har även ett behov av att få leka själva. Barnet kan i den här åldern skilja på fantasi och verklighet och kan därför leka låtsaslekar som t.ex. "mamma-pappa-barn".

Barn 7-10 år, ”leka med regler”
Nu leker barnen i större gruppen och leken styrs av förbestämda regler och föreställningar av hur leken ”ska” vara. Barnen kan antingen leka en lek där reglerna redan är kända för alla eller så kan de hitta på lekar tillsammans och komma överens om reglerna. Lekar kan vara t.ex. ”burken” och ”tjuv och polis”. Ibland kan dessa lekar göra det svårt att få barnen att acceptera det faktum att "alla ska få vara med och leka" eftersom lekens regel ibland säger att det ska vara tre deltagare, som "mamma-pappa-barn" t.ex. Då kan man som vuxen behöva gå in och komma med alternativa regler som barnen kan acceptera.

Tänk på att alla barn är olika och tycker om att leka på olika sätt, vilket gör att alla följer inte denna generella "guide" över leken.

LÄS ÄVEN: Barns motorikutveckling 1-5 år

 

(Källa: Vårdguiden 1177)

Utvalda LEGO DUPLO favoriter