Tänk hållbart - bygg ett svanenmärkt hus

Tänk hållbart - bygg ett svanenmärkt hus

Idag är miljö- och hållbarhetstänk ett självklart inslag i mångas vardag och dagliga inköp. Nu kan du även ta med det tänket in i bostadsaffären genom att bygga ett Svanenmärkt hus med hjälp av Movehome.

Movehome gör det möjligt att ta smarta miljöval även när det kommer till livets viktigaste affär, nämligen husaffären. De är först i Sverige med att erbjuda Svanenmärkta hus som gör att du och din familj kan leva i en sund miljö utan att oroa er för att det ska finnas hälsofarliga kemikalier.

Så funkar Svanenmärkningen på hus

För att ett hus ska få Svanenmärkningen värderas de utifrån ett livscykelperspektiv, vilket innebär att kraven ska uppfyllas från det att huset byggs och fortsätta under hela husets livslängd. Det finns 41 obligatoriska krav som ställs och alla dessa krav måste uppfyllas för att ett hus ska bli Svanenmärkt. Dessutom finns det en kontrollant från Nordisk Miljömärkning med under bygget för att se att alla delar utförs korrekt. Vid inflytt får man Svanenmärkningen i en liten loggbok, och vill man sätts Svanenmärkningen upp på fasaden.

Bygg ert hus online här!

Svanenmärka hus:
- har låg energianvändningar
- uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
- har garanterat sund innemiljö, fri från hälsofarliga kemikalier
- har en kvalitetssäkrad byggprocess

svanenmärkt hus movehome
 

Vad innebär Svanenmärkningen?

Svanenmärket föddes 1989, då Nordiska Ministerrådet ville hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Svanen kan märka en mängd olika produkter, men alla utifrån olika förutsättningar. Samma krav ställs inte på småhus som på papper och batterier. Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. I grunden finns alltid krav på innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Det ställs också krav på bra kvalitet och funktion.

LÄS MER: "12 steg som visar hur du bygger ditt drömhus"

I samarbete med Movehome