Kan jag ta smärtlindrande/febernedsättande när jag är gravid?

Kan jag ta smärtlindrande/febernedsättande när jag är gravid?

Huvudvärk kan få vem som helst ur balans. Att dessutom vara gravid på det är ingen höjdare. Smärtstillande preparat som Alvedon har god effekt men kan jag ta Alvedon när jag är gravid? 

Svaret är ja! Alvedon kan användas tillfälligt även om du är gravid. Det finns idag inga kända risker vid användning under graviditet, men rådfråga ändå läkare eller apotekspersonal före användning. Det är däremot viktigt att använda den lägsta möjliga dosen samt att använda den under kortast möjliga tid. Om smärtan inte försvinner är det läge att kontakta läkare eller din barnmorska på MVC (mödravården).

Vanligast hos gravida

Spänningshuvudvärk är den vanligaste sorten hos gravida då den uppstår vid spända muskler i nacke och skalp. De utlöses av olika fysiska eller miljömässiga skäl som stress, oro, ångest, sömnbrist eller stillasittande. Att känna oro under en graviditet är inget ovanligt, men det kan resultera i en jobbig huvudvärk. Då är det bra att veta att även du som gravid kan ta hjälp av smärtlindrande läkemedel som Alvedon. Andra typer av huvudvärk är migrän elelr ansträgningshuvudvärk. 


Alvedon har hjälpt till att lindra svenskarnas värk och feber sedan 1958 och är Sveriges mest sålda tablett för tillfällig värk och feber*.

Om Alvedon
Alvedon är ett smärtlindrande och febernedsättande läkemedel med paracetamol. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Läs bipacksedeln noga. Läkare ska kontaktas om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Alvedon Novum och Alvedon brustabletter är ej lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, se.gsk.com. Varumärken ägs av eller licensieras till GSK. ©2020 GSK eller dess licensgivare. PM-SE-ALV-20-00081, Oktober 2020.

*IQVIA, Unit Sales, Total Pharmacies MAT w32 2020