Vad händer om jag går bort? Därför ska du skriva testamente!

Vad händer om jag går bort? Därför ska du skriva testamente!

Vad händer om både jag och min eventuella partner dör? Att skriva ett testamente handlar inte om att förbereda sig för döden utan om att trygga sina nära och käras framtid OM något skulle hända. Vi berättar vad som händer steg för steg, samt vad du kan göra för att förhindra skräckscenarion...

Fråga 1: Vårdnadshavare

Vad händer utan testamente? Processen påverkas av hur just din familjekonstellation ser ut. Är du ensamstående eller har du en partner? Ta fram ett testamente som är skräddarsytt efter dina önskemål här.

 

En vårdnadshavare går bort

Om en förälder och gemensam vårdnadshavare avlider, får den kvarlevande vårdnadshavaren som regel ensam vårdnad om barnet. Detta gäller vanligen även om det avser en kvarlevande förälder som inte har vårdnad om barnet vid tidpunkten för dödsfallet. 

 

Två vårdnadshavare går bort

Om båda vårdnadshavarna till ett barn går bort och dina barn är omyndiga, kontaktas Socialnämnden. Nämnden gör en anmälan till domstol som i sin tur utser särskilt förordnade vårdnadshavare med barnets eller barnens bästa i intresse. Dessa utvalda vårdnadshavare övertar det rättsliga och faktiska ansvaret för dina barn. Samma sak gäller om du är ensamstående.

 

Med testamente

Vill du också undvika ovanstående scenarion? Upprätta ett testamente och dokumentera önskemål på en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Om något olyckligt skulle ske, kan du då vara säker på att du har gjort det du kan för att dina barn ska hamna i en trygg omvårdnadssituation. Kom i kontakt med en jurist och upprätta ett testamente redan i dag.

Fråga 2: Arvsordning

Om testamente saknas? Då gäller ärvdabalkens regler. Skydda dina nära och kära. Både deras ekonomiska möjligheter efter din eventuella bortgång, men också från långdragna bråk och rättsliga processer dem emellan. Skriv testamente här.

 

Arv make

Äkta makar ärver varandra framför gemensamma barn. Finns barn i bilden från tidigare relationer kan man behöva upprätta ett testamente för att skydda sin make eller maka. Exempelvis för att säkerställa att hen kan bo kvar i er gemensamma bostad, om du skulle gå bort.

 

Arv sambo

Som sambor ärver ni inte av varandra likt makar gör, oavsett hur länge ni varit tillsammans eller om ni har gemensamma barn. Arvsordningen ser ut som sådan att din sambos barn i första hand skulle få arvet. Finns inga barn skulle arvet gå till din sambos föräldrar. Därefter syskon, syskonbarn, far- och morföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar och farbröder.

 

Att leva som sambos är i dag väldigt vanligt. Vill ni ärva av varandra ändå måste ni skriva in det i ett testamente. Ge varandra trygghet? Här kan ni enkelt skriva testamente.

 

Arv ensamstående

Om du är ensamstående ärver dina barn dig. Vill du att någon annan ska ta del av arvet? Exempelvis den personen du önskar ska ta hand om dina barn efter din bortgång. Då måste detta regleras i ett testamente. Vill du veta mer? Läs här.

 

Arv barn

Dina barn har alltid rätt att ärva dig enligt lag. De har alltid rätt till sin laglott. Vill du däremot kunna styra vem som får vad, när och hur mycket? Då måste detta regleras i ett testamente.

 

Arv särkullbarn

I bonusfamiljer med flera parter inblandade kan arvsordningen verka krånglig. Finns inga gemensamma barn ärver särkullbarn, enligt lag, hela kvarlåtenskapen efter sin förälder. En make eller sambo ärver i detta fall ingenting. Finns både gemensamma barn  och särkullbarn i en bonusfamilj ärver den efterlevande make före gemensamma barn medan särkullbarn får ut sin arv direkt. Gemensamma barn får tillgång till arvet efter båda föräldrarna, först när båda föräldrarna gått bort. Det är bara dina egna barn som ärver dig. 

 

Arvingar saknas

Om arvingar saknas och det inte finns något testamente tillfaller hela arvet Allmänna arvsfonden.

 

Med testamente

Med ett testamente kan du däremot reglera vad som är enskild egendom och styra vem som får vad. Kort och gott, se till att dina tillgångar hamnar där du vill ha dem efter din bortgång. Skapa rättvisa mellan dina barn eller till och med skydda deras egendom från en eventuell framtida partner. Här får du just nu 10 procent rabatt på att skriva testamente.

Varför juridisk rådgivning?

Juridisk rådgivning? Det låter dyrt och krångligt! Det kanske var sant förut, men inte längre. Lawly har nämligen tagit fram ett enkelt och prisvärt sätt för dig att få personligt dedikerad hjälp av en jurist. Deras vision är att alla ska ha råd med rådgivning. Din livssituation är unik och du behöver därför ett juridiskt avtal som är skräddarsytt för just dig, dina tillgångar och dina önskemål. Skriv testamente med en jurist här.

 

Tidsbegränsad rabatt på testamente

Genom att upprätta ett testamente kan du se till att dina tillgångar hamnar där du vill ha dem efter din bortgång, skapa rättvisa mellan dina barn eller skydda deras framtida egendom. Lawly är företaget på marknaden som demokratiserar juridisk rådgivning. Vill ni ha snabb och prisvärd hjälp av en jurist redan nu? Här får du just nu 10 procent rabatt på testamente. Klicka här och ta del av det unika erbjudandet.

 

Foto: Rangizzz/Shutterstock.com, Unsplash, BigganVi/Shutterstock.com