Annons:
Nytt förslag: Fler ska kunna ta ut föräldrapenning för ett barn

Nytt förslag: Fler ska kunna ta ut föräldrapenning för ett barn

I en ny lagrådsremiss som regeringen tagit fram ska en ny och modernare föräldraförsäkring införas, som innebär att fler ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet. Det skulle göra det enklare för till exempel stjärnfamiljer där en tredje eller kanske fjärde förälder också kan ta föräldrapenning för samma barn.

I december lämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring sitt slutbetänkande till socialministern. Två förslag har remitterats som stärker jämställdheten och förbättrar situationen för stjärnfamiljer. Slutbetänkandets övriga förslag är fortfarande ute på remiss.

Lagrådsremissen som regeringen nu har beslutat om handlar om att vårdnadshavare i fler fall ska kunna överlåta dagar med föräldrapenning till sambos. Det öppnar upp för att fler än i dag ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet, vilket är en klar förbättring och modernisering av föräldraförsäkringen.

Alla familjer ser inte likadana ut, vi vill se en ökad flexibilitet även för de som inte lever i en kärnfamilj. Det här förslaget ökar möjligheten för andra familjekonstellationer att kunna var föräldralediga med sina barn, säger socialminister Annika Strandhäll.

Lagrådsremissen föreslår att en förälders sambo ska likställas med en förälder utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta med varandra eller ska ha eller ha haft barn tillsammans. Idag är detta enbart möjligt i det fall man varit gifta eller har barn tillsammans. Den föreslagna förändringen öppnar upp för till exempel stjärnfamiljer där en tredje eller fjärde förälder att ta föräldrapenning för barnet. Det är en klar förbättring och modernisering i relation till nuvarande system.

Till följd av förslagen föreslås också att en förälders sambo ska ha rätt till ledighet från arbetet också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans. Läs lagrådsremissen här!

 

 

Annons