Planera barn

Gör en god gärning - bli donator!

Det finns många orsaker till att en graviditet uteblir. Om inga särskilda skäl föreligger och paret inte lyckas bli gravid inom sex till tolv månader bör en utredning göras. IVF är idag den vanligaste behandlingsmetoden vid ofrivillig barnlöshet där befruktning sker utanför kvinnans kropp med parets egna ägg eller spermier, alternativt med donerade.

Spermiedonation

Spermiedonation kan vara ett sätt för heterosexuella par att få hjälp om mannen saknar spermier eller har spermier som av någon anledning inte fungerar. Det kan också vara ett sätt för homosexuella kvinnor att få barn tillsammans. Sedan 2003 är det tillåtet att utföra provrörsbefruktning (IVF) med donerade spermier (och ägg). Lesbiska par fick tillgång till donerade spermier år 2005. Än så länge är det i Sverige inte tillåtet för ensamstående kvinnor att få hjälp med fertilitetsbehandling, frågan är dock högst aktuell.

Vilka förutsättningar gäller vid donation?

Inför spermiedonation (liksom inför äggdonation) ska de blivande föräldrarna, precis som donatorn, utöver en medicinsk utredning också genomgå en psykosocial bedömning. Denna görs av en beteendevetenskapligt utbildad person, ofta en kurator. Som donator ska man ha en osjälvisk inställning, vara frisk och inte bära på några allvarliga ärftliga sjukdomar. Mannen ska exempelvis ha bra spermieantal och kvalitet, spermierna skall också tåla att frysas och tinas upp.

De blivande föräldrarna får inte ha några anspråk på personliga egenskaper hos donatorn. Fertilitetskliniken matchar mottagarparet med donatorns hudfärg, hår- och ögonfärg, även med kroppskonstitutionen så långt det är möjligt. Det kan vara bra att känna till att en donator får donera till ett begränsat antal par. I Stockholm har man bestämt att max 6 par får ta emot spermier från samma donator. Eftersom ett par kan få hjälp med en syskonbehandling kan det i praktiken bli 12 barn från samma donator. En donator kan också när som helst ångra sig och upphäva sitt samtycke till fortsatt användning av spermierna.

Barnets rättigheter

Barn som har tillkommit genom donation har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung. Donatorn måste vara helt införstådd med detta när behandlingen inleds. Donatorn får däremot inte veta någonting om det mottagande paret eller vice versa, donatorn får inte heller veta något om barnet.

Föräldrarna är däremot skyldiga att berätta för barnet om dess tillkomst så att barnet, vid mogen ålder, kan ta reda på vem som är donator. Han eller hon kan då vända sig till den klinik där behandlingen har utförts och får vid ett personligt samtal med läkare och kurator reda på vem som har donerat spermierna (eller ägg). Föräldrarna uppmanas att redan tidigt berätta detta för barnet på ett för åldern lämpligt sätt.

Efterfrågan på donatorer är större än tillgången. Vill du hjälpa till? Kontakta IVF Sverige på [email protected] eller någon av våra kliniker.

Camilla Stenfelt,

verksamhetschef och IVF-läkare vid Fertilitetscentrum Stockholm och tidigare ansvarig för spermiedonationsverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

IVF Sverige är ledande inom IVF i Norden idag och verksam under två varumärken, IVF-kliniken och Fertilitetscentrum. Dessutom ingår ett eget forskningsbolag, IVF Research Sweden, med den övergripande målsättningen att förbättra graviditetsresultaten, att minska biverkningar och komplikationer, samt att förenkla behandlingsrutinerna för klinikernas patienter. Vid IVF-kliniken Umeå erbjuder vi som enda privata klinik en donationsverksamhet.

Donation

När IVF-kliniken Umeå nyligen fanns på plats i MVG-Gallerian var det många som försiktigt men nyfiket ställde frågor om donation. Responsen var mycket positiv och under lördagen hade mer än 20 personer visat intresse att donera. Det ger oss stora förhoppningar om att hjälpa fler par till sitt efterlängtade barn och minska de nuvarande i vissa fall årslånga köerna. Det är en stor fördel om paret på egen hand hittar en donator. Då kan paret få en anonym givare från kliniken samtidigt som paret bidrar med en donator till ett annat par. Men det är också möjligt att donera till ett par man känner.

Text: IVF Sverige

För att komma i kontakt med IVF Sverige eller få mer information kan du gå in på deras hemsida www.ivfsverige.se.

Detta är en annons i samarbete med IVF Sverige

Powered by Labrador CMS