Nappar har både för- och nackdelar som är bra att veta om.
Nappar har både för- och nackdelar som är bra att veta om.

Guide till nappar: Hygien, nackdelar och avvänjning

Undrar du om du ska skaffa en napp till ditt barn? Från att erbjuda tröst och stödja sömn till att hantera hygien och avvänjning, denna guide ger dig allt du behöver veta om nappar.

Fördelar med nappar

Enligt Apoteket kan nappar fungera som en källa till tröst och ge barnet lugn, vilket är en av deras främsta fördelar. De kan också vara ett effektivt hjälpmedel för att underlätta barnets insomnande. För barn som inte ammas erbjuder nappar en tröstmetod som kan utföras av andra än ammande föräldrar. 

Dessutom kan nappar hjälpa till att förlänga tiden mellan måltiderna och vara till hjälp när barnet vaknar på natten, då det kan underlätta återsomnandet. Intressant nog finns det studier som tyder på att användning av napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd (SIDS), möjligen genom att barnet sväljer bort slem som annars skulle kunna blockera andningsvägarna.

Motorisk utveckling - olika faser när din bebis växer

Nackdelar med nappar

Trots de uppenbara fördelarna med nappar, finns det även nackdelar. Enligt en artikel på Mumsnet kan nappar överföra bakterier och svamp, vilket ökar risken för infektioner i magen och mellanörat. De kan också påverka utvecklingen av barnets tänder och tal om de används för länge. 

Risken för tandställningsproblem ökar om nappar fortfarande används när de permanenta tänderna börjar växa fram. Dessutom kan nappar leda till ett beroende där barnet har svårt att sova utan nappen, vilket kan vara en utmaning för både barnet och föräldrarna.

Användning och hygien

Det är viktigt att nappar introduceras när barnet äter bra och har utvecklat en effektiv sugteknik. Sterilisering av nappen innan första användningen och regelbunden rengöring är avgörande för att förhindra uppkomsten av svamp och andra infektioner enligt Apoteket.

Det rekommenderas att byta ut nappen varannan månad för att upprätthålla god hygien.

Därför får nyfödda bebisar klet i ögat

När ska barnet sluta med napp?

Enligt Apoteket rekommenderas det att barn slutar använda nappar i åldern 3-4 år. Det är en process som kräver tålamod och förståelse från föräldrarna, och det kan vara hjälpsamt att låta barnet vara delaktigt i beslutet att sluta med nappen. Till exempel kan familjen tillsammans bestämma en ålder då det är dags att sluta, eller planera att "ge bort nappen till tomten" vid jul.

Val av napp

Det finns en mängd olika typer och former av nappar tillgängliga. Nappar idag är ofta designade med barnets orala utveckling i åtanke och rekommenderas ofta för sin säkerhet och effektivitet. MAM-nappar, till exempel, är designade tillsammans med tandläkare och ortodontister för att vara säkra för barnets munhälsa.

Läs mer:

Powered by Labrador CMS