Planera barn

Riskerna vid IVF har minskat

Enligt den största studien hittills som tittat på barn som blir till genom assisterad befruktning, även kallad IVF, har riskerna för dessa barn minskat avsevärt. Det gäller sådant som för tidig födsel, låg födelsevikt eller fosterdöd.

I hela Norden ser forskarna en klar förbättring efter att ha studerat 92 000 förlossningar av barn som blivit till genom assisterad befruktning. Det studien visar är att under årens lopp har avvikelserna minskat så pass betydligt att riskerna är nästan på samma nivå för barn som blivit till den naturliga vägen.

När det gäller för tidig födsel låg risken för dessa barn i slutet av 80-talet på cirka 13 procent. Framåt slutet av 00-talet hade denna siffra gått ner till 8 procent vilket närmar sig 5 procent-nivån som gäller för andra barn. Studien visar även att fosterdöd och död inom det första levnadsåret har mer än halverats. Fosterdöd minskade från 0,6 till 0,3 procent och risken för död inom det första levnadsåret minskade från 1 till 0,3 procent.

Förklaringen till detta är bland annat att kunskaperna blivit bättre men också att färre embryon inplanteras i dag än tidigare. Detta ha rett till en drastisk minskning av tvillingfödslar utan att chanserna till lyckad graviditet har påverkats.

Har du erfarenhet eller frågor om IVF? Diskutera då med andra på forumet!

Relaterade artiklar:

IVF – Ibland behöver naturen en hjälpande hand

Kan genetisk analys av embryon öka graviditetschanserna vid IVF?

IVF – nya forskningsframsteg kommer flera par tillgodo

Powered by Labrador CMS