Så fungerar stimulerad ägglossning / ovalutionsstimulering

Idag har vart 7-10:e par (cirka 10-15%) svårt att få barn. Många av dessa par får så småningom barn antingen på egen hand eller med medicinsk hjälp. Det finns flera behandlingsmetoder som används idag för infertilitetsproblem och fertilitetsbehandling. Vilken behandling som används beror på anledningen till barnlösheten. Om det visar sig att kvinnan har oregelbunden eller ingen ägglossning blir ett första steg ofta att prova så kallad stimulerad ägglossning eller ovalutionsstimulering.

Stimulerad ägglossning innebär att kvinnan tar hormontabletter eller hormonsprutor som stimulerar och framkallar ägglossning. Första steget blir ofta att använda Pergotime. Pergotime är tabletter med det verksamma ämnet klomifen som gör så att det bildas mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, i hypofysen i hjärnan. Hormonet verkar stimulerande på äggstockarna och påverkar äggblåsorna så att äggen kan mogna och så småningom lossnar. Fungerar inte Pergotime kan man ibland gå vidare med hormonsprutor som innebär att follikelstimulerande hormon injiceras dagligen under cirka tio dagar. Vanliga läkemedel är Gonal-F, Puregon och Menopur. Effekterna av hormonbehandling kontrolleras genom vaginalt ultraljud och innebär normalt att kvinnan träffar en läkare två till tre gånger under behandlingstiden.

Väntetiderna för hormonbehandling är relativt korta. Ovalationsstimulering utförs av specialistläkare inom infertilitet och kan göras på sjukhus eller privatklinik.

En del kan uppleva biverkningar som huvudvärk, illamående eller svullen mage. Även humörsvängningar kan förekomma. Enligt 1177.se upplever de flesta kvinnor inga biverkningar i samband med hormonbehandling men ibland kan så kallat överstimuleringssyndrom uppstå. Magen kan svullna och man får ont i magen och kan uppleva illamående. Överstimuleringssyndrom inträffar när det bildats för höga halter av östrogen vilket leder till rubbningar i vätskebalansen. I allvarligare fall måste kvinnan bli inlagd på sjukhus för att tömma buken på vätska.

Läs mer om ägglossning»

Powered by Labrador CMS