Planera barn

Surrogat gravid
Surrogat gravid

Utredare säger nej till surrogatmödraskap i Sverige

Sverige har under en väldigt lång tid varit ett föredöme för andra länder i kampen om människans lika värde, och framförallt om all kärleks lika värde.

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär ett barn åt någon annan som själv inte kan få barn. Detta är i flera länder världen över tillåtet, men alltså inte i Sverige. Detta innebär att homosexuella par som vill skaffa barn måste ta sig utomlands för att få göra det. Denna utredning släpptes så sent som i onsdags, och har kommit fram till att det inte blir tillåtet i Sverige. Detta innebär att Sverige trots allt har en bit kvar tills alla familjer behandlas likadant. Enligt utredningen är det största skälet till beslutet att kvinnor utsätts för påtryckningar till att bära någon annans barn, och detta i sin tur blir en förminskning av kvinnan som individ.

För samkönade par är surrogatmödraskap i princip det enda alternativ som finns att skaffa egna barn på, då de många gånger inte tas lika seriöst hos adoptionsbyråerna. Många som är emot beslutet att det inte blir tillåtet menar att familjepolitiken måste följa med in i 2016. Det vill säga, man måste ta hänsyn och ha förståelse för att en kärnfamilj idag inte längre är mamma, pappa och 2 barn. Idag ser den annorlunda ut. Den består av lyckliga människor som är kära i varandra oavsett kön, och med barn som inte värderar sig och sin familj efter hur många mammor eller pappor den har. Den familjebilden måste beslutsfattarna rätta sig efter. Samtidigt menar den andra parten att surrogatmödraskap skulle innebära att kvinnor i fattigdom skulle bli utnyttjade till att bära andras barn, och behöva göra det för att få pengar.

De som är emot surrogatmödraskap menar att:

- Att öppna upp för altruistiskt surrogatmödraskap kommer leda till en normalisering av handel med kvinnors kroppar.

- Det är omöjligt för någon form av surrogatmödraskap att existera utan att pengar blir inblandat.

- De som drabbas hårdast är arbetsklasskvinnor runt om i världen. Detta påverkar i sin tur synen på kvinnor som objekt.

- Att skaffa barn är ingen rättighet. Att vilja ha barn ska inte gå före barnen själva.

- Att genomgå en graviditet är inte bara en fysisk och psykisk påfrestning, utan kan även vara känslomässigt jobbigt för en kvinna efteråt, och speciell någon som burit på ett barn som sedan tas om hand av någon annan.

- Det blir svårt att säkerställa den fria viljan.

De som är för surrogatmödraskap menar att:

- Alla människor oavsett läggning skall ha samma möjlighet att skaffa barn.

- Så länge kvinnan själv vill bara barnet och kan tänka sig att göra det gratis finns det ingen anledning till att det inte ska vara tillåtet.

- Två samkönade föräldrar eller föräldrar som av annan anledning inte kan skaffa egna barn kan vara minst lika bra, om inte bättre - föräldrar än de som får göra det.

- Människan har rätt att bestämma själv över sitt val och sin kropp.

- Ett förbud innebär att fler kommer att vända sig utomlands till kanske mindre seriösa surrogatagenturer där det är ännu större risk att kvinnan utnyttjas till det. En följd av detta är att den svenska regeringen ännu mindre kan kontrollera om det gått rätt till.

- Den illegala handeln kommer bara öka genom fler förbud.

Åsikterna är många, men även om de går isär är det viktigt att Sverige fortsätter vara ett föregångsland för att all kärlek är lika mycket värd.

(Källa: rfsu, svt)

Vad är din åsikt i frågan? I forumet kan du diskutera surrogatmödraskap här!

Powered by Labrador CMS