Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i Sverige. Men varför är det så, och vad kan du som förälder göra för att hjälpa ditt barn som mår dåligt?

Vi vill belysa detta viktiga ämne och samlar därför intressant läsning om psykisk ohälsa här.

Faktabank

Artiklar och nyttig information