Annons:
Du och ditt barn kan träffa psykolog hos Min Doktor

Du och ditt barn kan träffa psykolog hos Min Doktor

Ibland kan det som förälder vara svårt att avgöra hur ens barn egentligen mår, och det kan vara svårt att veta vilken typ av hjälp som är bäst.

Min Doktor arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet av barn med bland annat ångest, rädsla och oro. Min Doktor använder sig av kognitiv beteendeterapi (KBT) och problemlösande samtal, där psykologen stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro.
 

Så här fungerar det när ni träffar psykolog hos Min Doktor


1. Du börjar med att svara på flervalsfrågor kring ditt barns mående, detta för att ge psykologen en förhandsbild av hur er situation ser ut och vad som känns svårast just nu.

2. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av Min Doktors psykologer. Där kan du ställa frågor och ni kan boka in ett första videosamtal. Du får även mer information kring processen. Våra psykologer finns i chatten vardagar kl 8-17. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. I nästa steg bestämmer du och psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt. Vår erfarenhet visar att det ger bäst resultat om du som förälder får verktyg att hjälpa ditt barn, snarare än att ditt barn ska träffa psykolog på egen hand, men ju mer ditt barn är delaktigt, desto bättre.
 

3. När ni och er psykolog kommit fram till vad ni behöver jobba med kommer psykologen förse er med “kapitel” som du och ditt barn går igenom och arbetar med tillsammans. I dessa kapitel får ni lära er mer om rädslor, ängslighet och fobier. Ni introduceras till övningar som syftar till att träna på strategier för att hantera de jobbiga känslor som ert barn upplever.
 

4. Ett behandlingsprogram innehåller normalt fem kapitel och efter varje avslutat kapitel gör du själv eller du tillsammans med ditt barn ett återbesök hos psykologen. Återbesöken sker vanligtvis via chatt, där du och psykologen skriver till varandra. Vid återbesöken går ni tillsammans igenom hur kapitlet har fungerat, vad ni har lärt er samt vad ni kommer fokusera på under nästa kapitel.


Vill du och ditt barn träffa psykolog hos Min Doktor? Klicka här!

 

Annons