Annons:
När leken blir våldsam och slutar i tårar

När leken blir våldsam och slutar i tårar

Som förälder är det vanligt att emellanåt konfronteras med att barnens lek blir för tumultartad och ibland våldsam. Min Doktors psykolog Olof Johansson ger dig konkreta tips på hur du som förälder kan förhålla dig till detta och hur du successivt kan förändra ditt barns beteende.

Vid de tillfällen leken blir vårdslös och slutar med att något av barnen slå sig och kommer gråtandes kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig som förälder. Det är ofta väldigt dåliga förutsättningar för att lära sig något i en stund då känslorna svallar. Risken är också att du som förälder säger saker i affekt om du endast ingriper i stundens hetta. Därför är det bättre att trösta i stunden, och istället prata om vad som behöver förändras vid ett annat - och gärna lugnare - tillfälle. Det gör man lämpligast när barnen - och du som förälder - är uppmärksamma och i bästa fall utsövda och allmänt belåtna.

I viss mån kan det fungera bättre ju mindre du behöver ingripa i stunden. Ingripanden i stunden blir ofta i stil med “nej” eller “lugna er” eller liknande och ofta påverkar det inte så mycket om det inte är något ni diskuterat innan och något som barnen känner igen och kan relatera till. Det är bättre om du kan arbeta förebyggande och anpassa situationen så att leken kan fungera så bra som möjligt. Givetvis behöver du avbryta när det blir farligt, men tjat som inte leder till någon förändring är jobbigt både för föräldern och för barnen.

En viktig aspekt för att kunna vara konsekvent är att tänka igenom vad som är ok för dig och vad du kan acceptera. Barn har olika aktivitetsnivå och som barn kan det vara svårt att i för hög grad behöva anpassa sig till en nivå som är långt utanför ens behov. Därför kan det finnas en poäng med att försöka hitta en nivå som tillåter en del bus, kanske till och med något litet skrapsår.

 

För dagbok över situationen

Upplever du att ditt barn ofta hamnar i en allt för våldsam lek är ett råd att föra dagbok runt situationen. Notera saker som: när infaller situationerna, hur ofta och på vilket sätt? Hur fungerade sömnen natten innan, hur har de ätit under dagen och så vidare? Dagbok kan vara ett jättebra verktyg för att få perspektiv och för att eventuellt se mönster runt problemet som du kan försöka undvika, exempelvis att situationen främst uppstår när de är hungriga. När du ser mönster har du en bättre möjlighet att agera förutseende.

Ett annat råd är att behålla lugnet själv. Det är inte alltid så lätt men försök att ta ett par djupa andetag innan du agerar. Om du lyckas ha ett lugnt kroppsspråk, lugnt tonläge och använder lugna ord så blir du en modell för hur ditt barn kan agera. Men som förälder utsätts man för många svåra situationer, så var inte heller för hård mot dig själv om du inte lyckas behålla lugnet alltid. Det viktiga är att du försöker, även för dig är det ett ständigt lärande.

En del barn kan bli lugnade av avslappningsövningar eller mindfulnessövningar. Prova gärna att göra övningar tillsammans om det känns som att det kan hjälpa er (som förälder kan det också vara givande att få tillfälle att öva avslappning emellanåt). Det är inte säkert att det påverkar men en del barn tycker att det är både hjälpsamt för avslappning och ganska kul.

 

I samarbete med Min Doktor

Annons