Abusehanteringens ABC

Uppdaterad 2013-08-30

Communityregler » 
Hur ordningen upprätthålls med abusehantering »
Moderatorer » 

Hos oss kan du som är medlem, anmäla inlägg som du anser strider mot god netikett och våra communityregler. Du kan bara anmäla ett inlägg en gång, och du kan inte anmäla dina egna inlägg. Informationen du vill anmäla får inte varit upplagd längre tid än 14 dagar när du anmäler den. Värdar och redaktion anmäler inte abuse utan bedömer det som blir anmält.

Vill du att ett inlägg i forumet eller en bild i galleriet ska granskas:

1. Klicka på abuse-triangeln eller på länken ”Rapportera bild”.

2. Fyll i en kort och tydlig motivering.

3. Skicka in din anmälan.

4. Du får ett kvitto på din anmälan.

Vill du anmäla ett internmess ska messet sparas i din messbox.
Sedan gör du så här:

1. Skicka en e-post genom kontaktformuläret, mottagare snackfrågor.

2. Skriv en kort och tydlig förklaring till vad som hänt, vem som messat dig och när samt ditt medlemsnamn.

3. Bifoga kopia på messet, samt rubrik och datum när det kom till din messbox.

4. Genom att skicka in din anmälan godkänner du att redaktionen kontrollerar din anmälan mot innehåll i din messbox.

Din anmälan hanteras

Alla anmälningar hanteras i löpande turordning. Slutbedömningen kan ta allt från någon minut till ett par dagar beroende på ärendets karaktär. Ärenden som tas upp till diskussion med redaktionen, eller där mer information behövs tar  längre tid. Ett anmält inlägg kan innebära att hela den aktuella tråden blir granskad. Då bedömer värdarna samtliga inlägg i den tråden efter gällande communityregler.

Du som anmäler får inget personligt besked om bedömningen utan får, om intresse finns, bevaka den aktuella informationen där den ligger upplagd.

1. Anmälan loggas. Om hela tråden granskas loggas även övriga inlägg som värd vill ska bedömas för ev abuse.

2. Anmälan från forumet avidentifieras innan den når värdarna för bedömning. Kontrollkopia med anmälarens identitet finns hos redaktionen. Anmälan angående internmess går direkt till redaktionen.

3. Varje forumärende avgörs genom något av följande:
· en ensam värd beslutar förutsatt att minst tre personer har anmält eller att abusen är mycket grov
· två värdar tycker lika
· uppfylls inget av ovanstående lägger kompletterande värd utslagsröst.
· Ärenden angående galleriet samt internmess behandlas av redaktionen.

4. Det anmälda foruminlägget lämnas utan åtgärd, kommenteras i det öppna forumet eller stängs beroende på värdarnas bedömning.

5. Om inlägget stängs, bilden tas bort eller messet bedöms bryta mot våra communityregler skickas en tillsägelse till den som postat inlägget om värdar och redax bestämmer att det behövs.

Fråga om, eller överklaga stängt inlägg

Vill du fråga om, eller överklaga, ett stängt inlägg gör du det till redaktionen.
Alla frågor om stängda inlägg eller annan moderring på det öppna forumet stängs av redaktionen.

Konsekvens för anmäld medlem

Bedöms ditt inlägg, skickade mess (eller annan anmäld information) inte bryta mot någon regel så hör du inget från vare sig värdar eller redaktionen.

Har du lagt upp information som anmälts, och bedöms bryta mot våra regler får du din information hanterad av våra värdar.
Överträdelser kan leda till kommentar av värd/moderator, stängda inlägg, indragna skrivrättigheter, avslutat medlemskap, anmälan till internetleverantör eller polis.
Du får vid behov också en tillsägelse i din messbox från en värd, eller en e-post från redaktionen oavsett om du gjort inlägget under eget nick, eller lagt upp det anonymt.

Vi ber dig respektera den bedömning som våra värdar gör, och inte ifrågasätta tillsägelsen.
Har du frågor kring communityreglerna utifrån din tillsägelse kan du messa värden, och du får ett svar.
Behövs en längre dialog kring din fråga kommer värden att hänvisa dig till redaktionen.
Vårt mål är att de gemensamma reglerna ska vara tydliga och enkla att förstå. Vill du få mer information om hur de tillämpas kan du fråga någon av våra värdar.

Indragna skrivrättigheter eller avstängning av medlemskap görs utifrån redaktionens bedömning, och på de grunder som redaktionen finner tillräckliga.

Läs våra communityregler här »