Publiceringspolicy och upphovsrätt

Uppdaterad 2021-07-22

När du publicerar material hos Allt för Föräldrar ska du alltid kunna känna dig trygg med hur materialet används, och vem som har rättigheterna till dina texter och bilder - det gör du.

 Policy för publicering Allt för Föräldrar
När du lägger upp information (ex inlägg i forum eller blogg, bilder, berättelser) på Aff ger du Life of Svea AB (556650-2422) publiceringsrätt. Det framgår av medlemsavtalet som du kan läsa här ».
 
I publiceringsrätten ingår att framställa exemplar (t.ex trycka inlägg i vår tidning) och rätten att offentliggöra informationen ( t.ex publicera inlägg på sajten eller använda inlägg i våra marknadsbrev och på Allt för Föräldrars Facebooksida). Överlåtelsen är ickeexklusiv, det vill säga du är fortfarande fri att använda ditt eget material själv och överlåta publiceringsrätt till andra. Material från annan medlem ( Ex dialog från forum, konversation i mess etc) kräver den personens godkännande före publicering. Materialet kan vidareöverlåtas av oss till en tredje part, t.ex ett förlag.

Upphovsrätt
Upphovsrättslagen i sin helhet kan du läsa på prv.se, följande information är viktig för dig som laddar upp bilder, texter och videos på Allt för föräldrar. Allt för föräldrar ansvarar inte för uppladdat material i en enskild blogg eller forum.
Den som skapat bilden, texten eller videon är upphovsman och äger materialet. Det är inte tillåtet att låna material utan tillåtelse av upphovsmannen till materialet.
Har du exempelvis en inredningsblogg och vill blogga med produktbilder ska du se till att du har tillåtelse att göra detta. Du kan kontakta leverantören och få en skriftlig tillåtelse via mail. Har inte leverantören/butiken ekonomiska rättigheter till bilden måste du kontakta fotografen/upphovsmannen. Det är inte tillåtet att utelämna fotografens namn.
Ofta kan man läsa på företags hemsidor vad som gäller för de bilder som finns att tillgå för nedladdning. Läs på ordentligt innan du använder bilderna så att du vet vad som gäller.

 Inlägg
Vi använder enskilda inlägg samt delar av konversationer postade på snack, i blogg eller liknande enligt följande:
i andra placeringar på sajten (ex på temasidor)
i marknadsbrev ( ex medlemsbrev)
i tidningar ( ex föräldraguiderna)
med mera.
 
Redaktionen frågar inte om tillåtelse innan enskilt inlägg eller delar av konversation publiceras på annan plats än där du ursprungligen postat ditt/dina inlägg.
Undantag: Inlägg gjorda i Känsliga snack publiceras inte på annan plats än där du postat dem.
 
 Levande länkar
I digitala media (ex medlemsbrev) ligger inläggen med ”levande länkar” in till forumet.
I tryckta media anges inte länkar till inlägg eller konversationer.
 
 Bilder
Vi använder enskilda bilder upplagda i forumet, i blogg eller liknande enligt följande:
i andra placeringar på sajten (ex på temasidor)
i marknadsbrev (ex medlemsbrev)
med mera.
 
Redaktionen frågar inte om tillåtelse innan bilder publiceras på annan plats än där du ursprungligen lagt upp din bild.
 
 Intern mess
Vi publicerar inte internmess på någon annan plats än där du postat dem, dvs i din egen respektive i mottagarens messbox. Skulle vi vilja publicera ett internmess på någon annan plats tar vi först kontakta med dig som avsändare för att få ditt explicita medgivande för det meddelandet. Om innehållet i messen också gör det nödvändigt att få godkänt av mottagaren kontaktar vi även den personen (Exempelvis om messet är ett kärleksbrev med utskrivna namn). 
 
 Din integritet
När du lägger upp information hos oss kan du ibland välja att vara anonym, det vill säga inte skriva inlägg med mera under ditt eget medlemsnamn. Möjligheten att kunna samtala anonymt är en hörnsten i vår community.
 
Om vi publicerar anonymt material på annat ställe än där du postat det förblir avsändaren/medlemmen anonym.
 
Vi ber dig att tillsammans med oss vårda möjligheten att vara anonym på bästa sätt: Missbruka inte möjligheten att vara anonym. Fundera noga innan du lägger upp information som om den kommer i orätta händer skadar dig själv, eller någon annan, allvarligt.