Surfa säkert - råd när du deltar i en community

Var rädd om dig och de dina!

Nätets fördelar rymmer också nackdelarna. Just det som gör Internet och sms så lockande skapar också baksidorna. De snabba kontakterna, den skenbara anonymiteten, det direkta tilltalet – allt det som får människor att ständigt kommunicera via datorer och mobiler gör att nätmobbning och nätfiske blivit ett allt mer omtalat problem.

Det handlar om vänskap

Du måste inte svara på allt och alla! Undvik att hamna i hetsiga ordkrig (”flame wars”) och svara inte på kränkande eller provocerande meddelanden. Strunta helt enkelt i ”det som inte känns rätt”. Släng det i papperskorgen, strunta i det och se till att meddelandena ignoreras och glöms bort.

Var smart!

Som på alla populära samlingsplatser så finns det tyvärr oärliga personer som bara väntar på att få utnyttja de naiva och okunniga. Precis som i verkliga livet måste du tänka dig för innan du gör vissa saker. Med hjälp av lite förutseende och några enkla råd kan du skydda din information mot säkerhetshot och fortsätta utnyttja internets alla möjligheter.

Vilka är riskerna?

Ett system som bygger på virtuella relationer och som inbjuder till att samla och sprida privat information, ökar risken för att ömtålig information hamnar i fel händer. Undersökningar har visat att människor lättare sänker garden i en miljö som bygger på förtroende. Det har samtidigt visat sig att det är enklare att sprida virus och samla in persondata på sociala nätverkssidor än på Internet i övrigt. Dessutom är de stora möjligheterna till kartläggning rena informationsguldgruvan för människor som ägnar sig åt skandalisering, förföljelse och identitetsstölder. Information som tas ut ur sitt sammanhang kan få förödande konsekvenser om fel personer får tag på den. Det finns också risk för utpressning.

Hur kan andra kartlägga mig?

Ofta räcker det med gott minne, men det är inte heller några dyra  program som behövs för att en privatperson ska kunna att tanka ner och lagra användarprofiler. Det medför att om du har drabbats av problem, så är det inte säkert att de försvinner när din användarprofil raderas. Den stora informationsmängden kan struktureras och kopplas samman med andra sociala nätverkssidor och offentliga databaser till enorma personregister. Kopplingarna görs i första hand utifrån användarprofilen, men man kan också använda information som andra har lagt ut. Om en användare är medlem i flera nätverk och använder program för att administrera profilerna, uppstår ännu en ingång för att koppla information.

Hur ska jag göra för att minska riskerna?

  • Kontrollera nätverkets allmänna villkor och policyregler för hantering av personuppgifter, särskilt hur uppgifter sprids, till vem och för vilka syften. Minns att regler kan ändras över tid. Håll utkik efter upprop mot förändringar om du ogillar nya regler.
  • Kontrollera om uppgifter går att radera om du i framtiden skulle vilja det. Tänk på att uppgifter om dig också kan lagras på andra ställen än där du har skrivit in dem. Det är enkelt att skriva in uppgifter, men i princip omöjligt att ta bort dem överallt på nätet.
  • Kontrollera vilka uppgifter som är obligatoriska i medlemsansökan och om några alternativ är förkryssade i förväg, särskilt när det gäller vad som ska visas för andra. Det är säkrare att börja restriktivt och successivt utöka informationen än tvärtom.
  • Ge inte andra tillgång till dina e-postkontakter och ge aldrig någonsin bort lösenordet till din e-postlåda.
  • Ha inte samma lösenord till nätverket som till e-posten, jobbdatorn, osv.
  • Lägg inte ut uppgifter om andra utan lov, det gäller särskilt kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer.
  • Publicera inte uppgifter om dig själv som du inte kan stå för i verkliga världen. Skulle du kunna läsa upp texterna för din familj och visa bilderna för dina arbetskamrater och chefer?

Fundera även på följande:

Du är vad jag läser om dig. Vilken bild av dig får den som samlar all information om dig som finns på Internet? Det finns många som kan vara intresserade; personer i din närhet, framtida arbetsgivare, kommersiella intressen och kriminella.

Undvik oärliga personer

Låt dem inte komma åt dig! Innan du publicerar någonting bör du fråga dig själv om någon skulle kunna kontakta dig i verkliga livet med hjälp av den information du ger. I så fall bör du se över den! Lämna inte ut information som kan avslöja din identitet (namn på arbetsplats, aktivitetsscheman, telefonnummer osv.).
 

  • Träffa aldrig någon du kommit i kontakt med via internet på egen hand. Välj en allmän plats om ni vill träffas på tu man hand. Du vet inte vem den här personen verkligen är och det kan vara farligt.
  • När du hämtar innehåll från andra användare (t ex musik, filmer och dokument) öppnar du datorn för hackare. Med hjälp av listiga trojaner kan de radera alla dina bilder och all musik. De kan även stjäla lösenord och göra bort dig ordentligt. Om du vill skydda dig mot de här riskerna måste du ha ett Internetsäkerhetsprogram med brandvägg och ett verktyg för att ta bort spionprogram och som även fungerar ihop med resten av ditt säkerhetssystem. Då är du och din dator skyddade mot hackare, virus, maskar och trojaner.

Hur gör jag om jag anser att någon har kränkt min personliga integritet på en social nätverkssajt?
Sociala nätverkssidor har ofta en abuse-avdelning dit förorättade kan vända sig med klagomål. Om du inte är nöjd med hur klagomålet hanteras eller om du vill ställa någon till svars för kränkningen får du vända dig till polisen. Polisen har ofta möjligheter (som Datainspektionen saknar) att spåra den som har kränkt.

Ordlista:
Nätmobbing. Mobbning som sker via inlägg i forum, gästböcker, bloggar, snabbmeddelanden, sms, mail etc. Till sitt innehåll skiljer sig inte nätmobbning från den mobbning som sker ansikte mot ansikte, men den som mobbar har nu lättare att dölja sin identitet i alla dess former.
 
Nätfiske. En olaglig metod att lura innehavare till bankkonton och andra elektroniska resurser att delge kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information. Ger dig också maskar, trojaner och virus i din dator.
 
Spam - Inlägg och meddelanden på forum som innehåller nonsens eller andra onödigheter för att förstöra, vanligtvis genom att de upprepas i massantal.

Surfa lugnt hos oss. Läs våra råd om hur du kan surfa lugnt när du umgås på en social communiy.

Källor:
www.datainspektionen.se
www.symantec.se
www.livstid.org