Nedan följer våra villkor som gäller för deltagande i våra tävlingar, om inget annat anges.

1. De uppgifter du lämnar i samband med ditt tävlingsdeltagande kommer att användas i enlighet med vår information om behandling av dina personuppgifter, läs mer här. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifterna namn och ort att publiceras på Internet.
2. Observera att en tävlingsdeltagare måste vara bosatt i Sverige och deltagare under 18 år behöver vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
3. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa allmänna tävlingsvillkor, samt ger ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring av våra egna och samarbetspartners varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick.

4. Ansvarig för tävlingen är: Life of Svea AB, Linnégatan 89E, 115 23 Stockholm.
5. När du skickar in ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Life of Svea AB. Det innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Life of Svea AB får använda bidraget hur och när de vill, dock endast inom Life of Svea ABs normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnarna utses av en jury bestående av anställda på Life of Svea AB, om ingenting annat anges. Beslutet kan ej överklagas och behöver inte motiveras av juryn.
7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
8. Vinnaren kommer att informeras via e-post.
9. Anställda vid Life of Svea AB och deras anhöriga får ej delta i tävlingen.
10. Life of Svea AB ansvarar ej för konsekvenserna om tävlingsbidrag försvunnit, skadats eller skickats fel. De ansvarar inte heller för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagandet eller slutresultatet i en tävling.