Abuse

Allt för Föräldrar FAQ

Vad är Communityregler och varför finns de?


Communityreglerna gäller för hela sajten. Det vill säga i Blogg, Forum, Fynda och Galleri samt på Mitt Aff och alla andra ställen där medlemmar kan lägga ut information (text och bild). Communityreglerna baseras på god netikett, kompletterat av mer precisa regler anpassade för vår community.

Ändringar i communityreglerna meddelas inte till medlem, utan det är medlems skyldighet att regelbundet läsa igenom reglerna för att hålla sig uppdaterad med dem.

Läs communityreglerna här.

Hur anmäler jag abuse i Forumet och Galleriet?


Hos oss kan du som är medlem, anmäla inlägg som du anser strider mot god netikett och våra communityregler. Du kan bara anmäla ett inlägg en gång, och du kan inte anmäla dina egna inlägg.

Informationen du vill anmäla får inte varit upplagd längre tid än 14 dagar när du anmäler den.

Värdar och redaktion anmäler inte abuse utan bedömer det som blir anmält.

Så här anmäler du abuse
Vill du att ett inlägg i Forum eller en bild i Galleriet ska granskas gör du så här:
1. Klicka på abusetriangeln () eller på länken ”Rapportera bild” .
2. Fyll i en kort och tydlig motivering.
3. Skicka in din anmälan.
4. Du får ett kvitto på din abuseanmälan i messen.

Hur anmäler jag abuse i ett internmess?


Spara messet i din messbox.

Sedan gör du så här:
1. Skicka en e-post genom Kontaktformuläret, välj mottagare Forumfrågor.
2. Skriv en kort och tydlig förklaring till vad som hänt, vem som messat dig och när samt ditt medlemsnamn.
3. Bifoga kopia på messet, samt rubrik och datum när det kom till din messbox.
4. Genom att skicka in din anmälan godkänner du att redaktionen kontrollerar din anmälan mot innehåll i din messbox.

Hur anmäler jag abuse där det inte finns någon abusetriangel?


Om du vill anmäla abuse i t.ex. Fynda eller Blogg så gör du det via Kontaktformuläret, välj mottagare "Medlems- & sajtfrågor". Om det är en annons som du vill abuseanmäla så ange vem som lagt upp annonsen, vilken rubrik den har samt datum då den lades upp.

Läs mer i Communityreglerna under rubriken "Abusehanteringens ABC".

Hur hanteras min abuseanmälan?


Alla anmälningar hanteras i löpande turordning men slutbedömningen kan ta allt från någon minut till ett par dagar beroende på ärendets karaktär. Ärenden som av någon anledning behöver tas upp till diskussion med redaktionen, eller där mer information behövs innan beslut kan fattas tar av naturliga skäl längre tid. Du som anmäler får inget personligt besked om bedömningen utan får, om intresse finns, bevaka den aktuella informationen där den ligger upplagd.

Detta sker med din abuseanmälan:
1. Anmälan loggas.
2. Anmälan från forumet avidentifieras innan den når värdarna för bedömning. Kontrollkopia med anmälarens identitet finns hos redaktionen. Anmälan angående galleriet samt internmess går direkt till redaktionen.
3. Varje forumärende avgörs genom något av följande:
• en ensam värd beslutar förutsatt att minst tre personer har anmält eller att abusen är mycket grov
• två värdar tycker lika
• uppfylls inget av ovanstående lägger kompletterande värd utslagsröst
• Ärenden angående galleriet samt internmess behandlas av redaktionen.
4. Det anmälda foruminlägget lämnas utan åtgärd, kommenteras i det öppna forumet eller stängs beroende på värdarnas bedömning. Galleribilder lämnas utan åtgärd eller tas bort.
5. Om inlägget stängs, bilden tas bort eller messet bedöms bryta mot våra communityregler skickas en tillsägelse till den som postat inlägget, bilden eller messet.

Vilken konsekvens blir det för en medlem som brutit mot communityreglerna?


Har du lagt upp information som anmälts, och bedöms bryta mot våra regler får du din information kommenterad, stängd eller raderad av våra värdar. Du får vid behov också en tillsägelse i din messbox från en värd oavsett om du gjort inlägget under eget nick, eller lagt upp det anonymt.

Vi ber dig respektera den bedömning som våra värdar gör, och inte ifrågasätta tillsägelsen.

Vårt mål är att de gemensamma reglerna ska vara tydliga och enkla att förstå. Vill du få mer information om hur de tillämpas kan du fråga någon av våra värdar.

Kan jag överklaga om jag bedöms ha brutit mot communityreglerna?


Nej, men du kan få ett svar från värd med en närmare förklaring om du tycker att något är oklart angående bedömningen av ditt inlägg. Värd kan även be dig kontakta redaktionen via Kontaktformuläret, välj "Forumfrågor" som mottagare.

Redaktionen använder e-post snarare än internmess vid samtal om personlig abuse, och hur denna eventuellt påverkar ett medlemskap. E-post ger en större trygghet för dig som medlem eftersom den är tillgänglig för hela redaktionen och sökbar på ett mer funktionellt sätt än mess.

Kan man ha en dialog kring abuse och communityregler?


Har du frågor kring communityreglerna utifrån din tillsägelse kan du messa värden, och du får ett svar. Behövs en längre dialog kring din fråga kommer värden att hänvisa dig till att kontakta redaktionen genom Kontaktformuläret, välj mottagare "Forumfrågor".

Den här dialogen innebär inte självklart att ditt stängda inlägg får en annan bedömning. Vi ber dig respektera de bedömningar som våra värdar gör, och inte ifrågasätta tillsägelsen.

Får medlemmarna påminna varandra / uppmärksamma varandra om abuse?


Alla medlemmar kan uppmärksamma en annan medlem på god netikett och communityregler.

Hur gamla inlägg, och annan information, kan man anmäla som abuse?


Inlägg och annan information som är äldre än 14 dagar bedöms inte i vårt abusesystem. Är det inte anmält inom den tiden är vår bedömning att informationen kan ligga kvar.

Hur lång handläggningstid är det för abusen?


Hur lång tid tar det innan ett anmält inlägg, eller annan anmäld information, blivit bedömd?

De flesta bedömningar görs samma dag som anmälan kommer in. Alla bedömningar ska vara gjorda inom en vecka från det att anmälan kommer in.

Vad är en kränkning?


Man kan uppleva sig kränkt, och ha blivit det i en mer objektiv bedömning. Och man kan uppleva sig kränkt, utan att det faktiskt har varit så i en objektiv bedömning.

Känslan av att ha blivit kränkt måste var och en hantera själv. Den objektiva bedömningen sker i vår abusebedömning.

Vad händer om det abuseanmälda inte bedöms som abuse?


Bedöms ditt inlägg, skickade mess (eller annan anmäld information) inte bryta mot någon regel så hör du inget från vare sig värdar eller redaktionen om ärendet.

Vårt mål är att de gemensamma reglerna ska vara tydliga och enkla att förstå. Vill du få mer information om hur de tillämpas kan du fråga någon av våra värdar.

Vad menas med Troll i Forumet?


Troll, dvs nick som medvetet förstör samtal och stämningen, är något alla forum dras med i mindre eller större utsträckning. Ett troll är elakt och trivs som fisken i vattnet när det får uppmärksamhet. Ju enklare det är att bli medlem och ju mindre risk det är att bli konfronterad IRL, desto fler troll får en community.

Vad är flaming i Forumet?


Angrepp är inlägg, eller en serie inlägg, som går till angrepp på en person eller en grupp personer utan att man kan se någon koppling till samtalet i stort, eller tidigare samtal. (Kallas också flaming på communityspråk.)

Vad är bråkbete i Forumet?


Bråkbete är inlägg som verkar ha som enda syfte att starta bråk. Ett bete kan vara svåra att skilja från uppriktigt ställda frågor med kontroversiellt innehåll.

Kan ett medlemskap bli avstängt?


Det händer att vi stänger av medlemmar som återkommande begår abuse eller på andra sätt stör communityn. Ofta har personen fått flera tillsägelser genom värdar och/eller redaktionen. Efter flera tillsägelser kan antingen en sammanfattande varning skickas, eller så kan medlemskapet stängas av för en kortare eller längre tid. Troll stänger vi ofta av utan förvarning.

Vi har rätt att stänga av en medlem om vi tycker det är befogat. Avstängning av medlemskap görs utifrån redaktionens bedömning, och på de grunder som redaktionen finner tillräckliga.

Läs gärna mer i medlemsavtalet.

Sök i FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Välj alternativ för sök

Kära besökare.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare (Ad blocker). Allt för föräldrar är ett annonsfinansierat community
och har därför valt att inte stödja användningen av annonsblockerare.

Avaktivera annonsblockeraren för att att få korrekt användareupplevelse.

Vänligen Allt för föräldrar