Värd

Allt för Föräldrar FAQ

Vad är en Värd och hur kan jag nå en Värd?


Värdarna har en viktig roll i communityn. De hjälper dig till rätta när du har frågor, modererar samtal när det behövs och bidrar på andra sätt till att skapa trivsel och ordning.

Som värd uppträder man både som en bra samtalspartner, och som moderator. Det innebär i korthet att man förutom sitt förtroendeuppdrag som värd också har samma rättigheter som alla andra medlemmar att uttrycka sina åsikter, och samma skyldigheter att hålla sig inom reglerna.

Se vilka som är värdar (och vilka av dessa som är online) här.

Vad är Värdarnas uppgifter och vilka rättigheter har de att moderera samtal?


Värdarnas uppgifter och rättigheter i Communityn:
• svarar på frågor om sajten, och de olika saker man kan göra här.
• hjälper dig att hitta rätt – till exempel tipsa om ett forumämnen du inte hittar och nyheter i olika funktioner.
• modererar samtal och ämnen genom att påminna om reglerna och på andra sätt försöka bidra till att upprörda känslor håller sig inom ramarna för reglerna.
• bedömer och hanterar anmälda inlägg i enlighet med gällande policy och communityregler.
• för en löpande dialog med redaktionen om communityn och allt som hör till värdarbetet.

När är värdarnas rubriker gröna?


Vill en värd uppmärksamma andra på att det är en värd som skriver så gör hon eller han oftast ett grönt inlägg. Det kan handla om aktiv moderering i ett samtal på väg att spåra ur, eller påminnelse om communityreglerna.

Våra värdar har sina egna värdnick. Du ser också alltid denna symbol i en värds inlägg: Ikonen Värd

När är värdarnas rubriker svarta?


Deltar värden i samtalet på samma villkor som en vanlig medlem, t.ex. i ett samtal om tapeter i barnrum, skriver värden med svarta rubriker. Även enklare moderering som att påminna om reglerna kan göras med svart färg. På samma sätt kan alla medlemmar uppmärksamma en annan medlem på god netikett och communityregler.

Våra värdar har sina egna värdnick. Du ser också alltid denna symbol i en värds inlägg: Ikonen Värd

Gör värdarna en ideell insats?


Värdarnas insatser är ideella. Vi är tacksamma för engagemanget, eftersom det gör Communityn till ett trevligare ställe att träffas på.

Vad gör jag om jag är missnöjd med en värd?


Om du är missnöjd med hur en värd agerar, så framför det till oss på AfF genom att kontakta oss via e-post. Diskutera det inte i forumet.

När vi får ditt mejl så ser vi över värden. Om vi anser att den har misskött sig, så vidtar vi åtgärder som är anpassade efter hur värden har agerat. Ser vi inte att värden har agerat felaktigt så får det inga konsekvenser.

Om en värd blir anmäld för abuse tar redaktionen hand om anmälan och gör en enskild bedömning av värden. Vi resonerar med värden om det som hänt och hur situationen kan lösas.

Om du är missnöjd med hur en värd agerar, så framför det genom att skicka en e-post till redaktionen genom Kontaktformuläret, välj mottagare "Forumfrågor". Diskutera det inte i Forumet.

När vi får ditt mejl så ser vi över värdens agerande. Om vi anser att den har misskött sig, så vidtar vi åtgärder som är anpassade efter hur värden har agerat. Ser vi inte att värden har agerat felaktigt så får det inga konsekvenser.

Om en värd blir anmäld för abuse tar redaktionen hand om anmälan och gör en enskild bedömning av värden. Vi resonerar med värden om det som hänt och hur situationen kan lösas.

Vad är synligt för en värd?


Värdarna ser inte mer än andra medlemmar. De ser alltså inte vem som döljer sig bakom anonyma medlemsnamn eller IP-nummer.

Hur lång tid är en värd i Forumet?


Att vara värd är frivilligt. Våra värdar kompletterar varandra när det gäller både timmar och vid vilka tidpunkter man är i forumet.

Sök i FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Välj alternativ för sök

Kära besökare.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare (Ad blocker). Allt för föräldrar är ett annonsfinansierat community
och har därför valt att inte stödja användningen av annonsblockerare.

Avaktivera annonsblockeraren för att att få korrekt användareupplevelse.

Vänligen Allt för föräldrar