På väldigt många graviditetssiter upprepas meningen "Ett plus är ett plus". Innebörden i det här är att ett positivt resultat är väldigt tillförlitligt, visar testen positivt är du med allra största sannolikhet gravid.
Sedan ska detta inte dras för långt. Ett positivt resultat är positivt så länge du följt instruktionerna och strecket dykt upp inom rätt tidsramar. Strecket måste också ha rätt färg, är det grått eller bara syns i vissa vinklar är det troligtvis ett så kallat spökstreck. Är det snart efter ett missfall eller om du har tagit ägglossningsspruta så kan testet också visa fel.
Men om inget av det jag tog upp nyss gäller och du får ett positivt resultat så är du gravid.
Hur tidigt kan jag testa?

Graviditetstest mäter mängen humant ChorionGonadotropin, hCG, som utsöndras i urinen. hCG börjar tillverkas när ägget fäster i livmodern, vilket sker ungefär 8 dagar efter ägglossningen (av vad jag förstått kan det variera mellan 6-12 dagar). Efter att ägget har fastnat tar det någon till några dagar innan nivåerna av hCG blir tillräckligt höga för att gå att mäta. Om man vill testa väldigt tidigt går det därför att upptäcka en graviditet så tidigt som 8 dagar efter ägglossningen, men ett negativt resultat så tidigt är inte alls pålitligt. (Vissa källor säger att det t.om. är möjligt att testa 6 dagar efter ägglossningen, men det tror jag är väldigt ovanligt.) Om du inte vill testa massor bara för att det är kul skulle jag därför rekomendera att vänta till det gått 15 dagar efter ägglossningen.
Om du inte vet när du hade ägglossning kan du räkna med att den inträffade ca. 14 dagar innan det datum du väntar dig att din mens ska komma. Vet du inte när mensen ska komma är det bra att vänta 19 dagar efter det att du hade oskyddat sex senast innan du testar.
Jag har testat negativt. Innebär det att jag inte är gravid?

Nej, det behöver det inte betyda. Det lätt hänt att man testar för tidigt - hCG har helt enkelt inte hunnit bildas i tillräcklig mängd för att det ska gå att mäta. Vissa kvinnor verkar dessutom utsöndra hCG i väldigt låga nivåer i början, vilket gör att det ibland kan ta flera veckor innan de kan testa positivt. Däremot är det oftast så att man inte är gravid om man testat negativt nära den dag då mensen ska komma.
Vilket graviditetstest är bäst?

Jag tror att alla graviditetstest är ungefär lika tillförlitliga och av vad jag vet har alla som är tillåtna att säljas inom EU genomgått hårda tester. Den stora skillnaden ligger som jag uppfattat det i paketeringen - de dyrare testen kommer i snyggare förpackningar med bättre bruksanvisningar.
Känsligheten kan också variera mellan olika märken, ju lägre nivåer av hCG de mäter desto bättre. Sedan så varierar också känsligheten mellan olika tester från samma tillverkare, men de ska alltid ge positivt resultat vid den mängd hCGmlu/ml som tillverkaren utlovar. Det innebär att testen oftast är betydligt känsligare än vad som står på paketet och jag tror att Preg och ClearBlue som säger sig vara bland de mer okänsliga testen på marknaden ofta i praktisken kan vara minst lika känsliga som de andra.
NamnPrisInköpsplatskänslighet mlu/mlTydlighet*Mitt resultat Mina kommentarerClearBlue79kr/stApoteket~50 4 Kan vara diverse blå prickar och ränder i testrutanClearBlue digital65kr/st (3-pack)Apoteket~505Negativt 12 dpo Tydligt, inga tveksamheter och väldigt bra för dig som bara testar efter att mensen är försenadPreg65kr/stApoteket~505Svagt positvit 12 dpo, starkt efter 14 dpo En del röda linjer på fel håll, men ett väldigt bra test. Accutest, sticka12kr/st (5-pack)
11kr/st (5-pack)
Babyornot.se
gravtest.se
~254Tydligt positivt 12 dpo, känsligast av dem jag testat positivt med.Stickor är lite krångliga att hålla på med, men accutests sticka är bra. Accutest, stav27,50kr/st (3-pack)
26,50 kr/st (3-pack)
Babyornot.se
gravtest.se
~253Tydligt positivt 12 dpo, känsligast av dem jag testat positivt med. Egentligen inte en riktig stav, utan en sticka med en plastbehållare. Fånigt hjärtformad resultatruta som ger onödiga skuggor och gör testet mer svåravläst än vad det behövt vara annars. Wondfo,Kasett16,50kr/st (9-pack)Babyornot.se~251 Flera rapporter om falska positiva resultat.Wondfo, sticka14kr/st (5-pack)billigatester.se~252 Spökstreck som synns i vissa vinklar finns ofta på testen. Wondfo, stav28 kr/st (3-pack)billigatester.se~252Svaaaagt positivt 14 dpo och fortfarande svagt efter att preg visat lika starkt teststreck som kontrollstreck.
Teststrecket blev lite flammigt när jag testade posivit, dessutom var det avsevärt mindre känsligt än preg och accutest. Resultaten varierar i styrka väldigt mycket från test till test. RFSU, sticka70kr/stpressbyrån~203 Väldigt dyrt för en sticka. Vidare tror jag att det är totalt felaktigt att testet har 90% säkerhet en vecka innan beräknad mens. Största fördelen är att testet är lätt att få tag på, t.ex. i matvaru-butiker och i pressbyrån.Acon, early detection34 danska kronor/stbabyornot.dk~10 * Jag har graderat tydligheten efter vad jag själv tyckt när jag gjort testet. 1=svårt att svara på om det är positivt eller negativt. 2=om man tittar för noga kan man hitta otydligheter. 3=okej, även om det finns prickar och streck på fel ställen. 4=inga egentliga tveksamheter. 5=jättejättetydligt.
Så vilket test du ska välja beror altså på vad du själv prioriterar. De absolut billigaste testerna utlovar ofta en hög känslighet och är följdaktligen bra om du vill testa tidigt och är beredd på att göra många tester. Däremot är de bara billiga om du beställer många och stickorna är lite krångliga att vänja sig vid.
[

Hur säkra är testen?

De flesta graviditetstest påstår att de är 99.9% säkra enligt laboratorietest. Som jag förstått det innebär det här alltså att de under kontrollerade omständigheter mäter hCG-koncentrationen de lovar att mäta med 99.9% säkerhet. Däremot kan ju koncentrationen i din urin variera påtagligt beroende på hur långt efter din ägglossning du testade, hur mycket du druckit och hur snabbt din kropp börjar producera hormonerna i fråga. Säkerheten när man utför testet på den dag man väntar sig sin mens är alltså betydligt lägre än de 99.9% som utlovas på kartongen.
Det har kommit ett plus i testrutan en timme efter att jag gjorde testet. Betyder det att jag är gravid?

Nej. Testet är bara giltigt den tid det står i bruksanvisningen. Efter 10 minuter förekommer det att test börjar se positiva ut, trots att de inte är det. Detta betyder dock inte att du är gravid. Däremot är det inte helt ovanligt att positiva resultat blir starkare efter att det gått lite tid, så om testet blir positivt efter ett tag är det en bra idé att testa igen efter några dagar.
Teststrecket är jättesvagt. Är jag verkligen gravid då?

Ja. Om teststrecket är väldigt svagt, men i den färg som ett postivt resultat ska vara och dyker upp inom den tid som ett positivt resultat ska komma, är du gravid.
Men falska positiva resultat då?

Att testen ger ett falskt positivt resultat är oerhört ovanligt och du kan därför lita på ett positivt resultat om du har följt bruksanvisninen. Jag har dock fått ett positivt resultat med babyornots kassett, som visade sig vara felaktigt när jag gjorde ett blodprov senare samma dag. Detta är dock oerhört ovanligt och enligt Babyornots kundsupport har de i princip inte fått in några klagomål på det.
Det kan dock hända att man upplever att man har fått ett felaktigt resultat, eftersom mensen kommer kort efter att man fått det positiva beskedet. Det här handlar dock oftast om väldigt tidiga missfall, vilket inte är vare sig farligt eller ovanligt.
De stora undantagen när det gäller falska positiva resultat är om du antingen haft ett missfall nyligen eller om du tar syntetiskt hCG som en del i en fertilitetsbehandling. Då kan det nämligen finnas såpass höga halter av hCG kvar i kroppen att testerna ger utslag, trots att du inte är gravid.
Jag ser ett svagt, grått streck på testet. Betyder det att jag är gravid?

Nej. Svaga streck ("spökstreck") syns ofta på det ställe där ett resultat skulle komma utifall testet hade varit positivt. Det är ofta en liten fördjupning i testet som skapar en svag skugga i vissa vinklar och det betyder inte att testet är positivt.
Två streck på teststickan med CB digital

Enligt peeonastick.com så mäter ClearBlue digital inte bara hCG utan även LH, vilket är det hormon som utsöndras kring ägglossning. Sedan analyserar testet färgen på strecket och avgör sedan om det finns tillräckliga mångder graviditetshormoner i testet. Det går alltså inte att se om man är gravid eller inte genom att titta på teststickan.
Hur fungerar vanliga graviditetstest egentligen?