Min 6-åring svalde sin första lösa tand? Hur ofta händer det?