Storemannen underhåller oss vid matbordet om hur han tappert leder sina trupper i diverse slag i en fantasyvärld. Modigt svingar han sitt svärd mot den drake som är anförare för tusentals orcher och AAAAHHH!! Hjälp!

-"Va, vad är det?" undrar jag
-"En insekt flög framför mig"

Suck.